Việc tạo chủ đề mới thật sự là rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết . Có nhiều người PM cách tạo chủ đề mới trong diễn đàn như thế nào. Hôm nay làm topic hướng dẫn cơ bản về việc tạo chủ đề mới cho thành viên mới

Nói sơ bộ về khung diễn đàn như sau: Diễn đàn bao gồm nhiều Forum con, trong Forum con này lại có thể có nhiều Forum con nữa ...

Ví dụ: Diễn đàn AOE Việt Nam gồm nhiều Forum con như " Diễn đàn chung ". Forum con " Diễn đàn chung " lại có 5 Forum con nữa là " Thông tin về diễn đàn ", " Góp ý đề nghị " ...

__________________________________________________ _______

Để tạo 1 chủ đề mới thì bạn phải xác định là chủ đề đó tạo trong Forum con nào. Ví dụ mình muốn tạo chủ đề trong Box " Hướng dẫn sử dụng diễn đàn " thì mình sẽ vào Forum con " Hướng dẫn sử dụng diễn đàn " từ trang chủ.

Khi đó sẽ hiện ra trang có nội dung như ảnh sau
Sau khi nhấn nút Chủ đề mới sẽ hiện ra trang như sauĐơn giản chỉ có thế