Hôm trước xoá cái gì trong Start Tast Manager xong cứ đánh đc 2-3 trận là đơ