Trong khi CGA đang dần đi vào dĩ vãng, Garena thì xưa nay vẫn vậy .
Game Ranger có tự khi nào thì mình cũng không rõ. Nhưng mình mới biết đến Game Ranger cảm thấy đó là thứ thay thế tốt nhất cho CGA hiện tại.
Nhưng vẫn còn ít người chơi quá nên mình có đề xuất AE nào kết nối qua game ranger thì để Y!M lại a em giao lưu.
P/s AE nhớ sử dụng bản chuẩn AOE 1.0 nhé.