VIDEO BIBI, NO.1 VS VANE_LOVE, HEHE NGÀY 1/4/2015
  VIDEO VANE_LOVE, HEHE VS BIBI, NO.1 NGÀY 1/4/2015
  VIDEO VANE_LOVE, HEHE VS BIBI, NO.1 NGÀY 31/3/2015
  VIDEO BIBI, NO.1 VS VANE_LOVE, HEHE NGÀY 31/3/2015
  VIDEO HỒNG ANH VS TIỂU HẮC MÃ - SOLO SHANG NGÀY 31/3/2015
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI NGÀY 31/3/2015
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV NGÀY 31/3/2015
  Video Skyred + Khủng Long vs GameTV ngày 30/3/2015
  Video GameTV vs Skyred + Khủng Long ngày 30/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Tý vs Gunny, Vô Thường ngày 30/3/2015
  Video Gunny, Vô Thường vs Hoàng Mai Nhi, Tý ngày 30/3/2015
  Video Hồng Anh vs Vane_Love ngày 29/3/2015
  Video GameTV vs Skyred ngày 29/3/2015
  Video Skyred vs GameTV ngày 29/3/2015
  Video Bibi, No.1 vs Gunny, Vane_Love ngày 28/3/2015
  Video Gunny, Vane_Love vs Bibi, No.1 ngày 28/3/2015
  VIDEO VANE_LOVE, HEHE VS BIBI, MEOMEO NGÀY 27/3/2015
  VIDEO BIBI, MEOMEO VS VANE_LOVE, HEHE NGÀY 27/3/2015
  Video GameTV vs BiBi + Thái Bình ngày 27/3/2015
  Video BiBi + Thái Bình vs GameTV ngày 27/3/2015
  Video Hà Nội 2 vs Liên Quân ngày 26/3/2015
  Video Tứ kết giải 2vs2 CCTV ngày 26/3/2015
  Video Tứ kết giải 2vs2 CCTV ngày 26/3/2015
  Video Vòng bảng giải 2vs2 AoE CCTV ngày 26/3/2015
  Video Gunny, Vane_Love vs Bibi, No.1 ngày 25/3/2015
  Video Bibi, No.1 vs Gunny, Vane_Love ngày 25/3/2015
  Video Gunny, Vane_Love vs Bibi, No.1 ngày 25/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs Tiểu Bạch Long, Gunny ngày 25/3/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình ngày 25/3/2015
  VIDEO THÁI BÌNH VS HÀ NỘI NGÀY 25/3/2015
  VIDEO HÀ NỘI VS THÁI BÌNH NGÀY 25/3/2015
  VIDEO GUNNY, VANE_LOVE VS BIBI, NO.1 NGÀY 23/3/2015
  VIDEO BIBI, NO.1 VS GUNNY, VANE_LOVE NGÀY 23/3/2015
  Video Hà Nội vs Thái Bình ngày 23/3/2015
  Video Thái Bình vs Hà Nội ngày 23/3/2015
  Video Bibi, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 22/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, No.1 ngày 22/3/2015
  Video ChimSeDiNang vs ShenLong - Solo Assyrian ngày 21/3/2015
  Video Hà Nội vs Thái Bình ngày 21/3/2015
  Video Thái Bình vs Hà Nội ngày 21/3/2015
  Video ChimSeDiNang, No.1 vs Bibi, Hehe ngày 18/3/2015
  Video Bibi, Hehe vs ChimSeDiNang, No.1 ngày 18/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Meo Meo ngày 18/3/2015
  Video Bibi, Meo Meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 18/3/2015
  Video Hà Nội vs Thái Bình ngày 16/3/2015
  Video Thái Bình vs Hà Nội ngày 16/3/2015
  VIDEO BIBI, MEOMEO VS VANE_LOVE, HỒNG ANH NGÀY 16/3/2015
  VIDEO VANE_LOVE, HỒNG ANH VS BIBI, MEOMEO NGÀY 16/3/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG CẦM HITTITE SIÊU HAY
  VIDEO LIÊN QUÂN VANE_LOVE VS LIÊN QUÂN BIBI NGÀY 14/3/2015
  VIDEO VANE_LOVE, HEHE VS BIBI, MEOMEO NGÀY 15/3/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, GUNNY VS HOÀNG MAI NHI, TÝ NGÀY 15/3/2015
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, TÝ VS TIỂU BẠCH LONG, GUNNY NGÀY 15/3/2015
  VIDEO BIBI, MEOMEO VS VANE_LOVE, HEHE NGÀY 15/3/2015
  Video Liên Quân Bibi vs Liên Quân Vane_Love ngày 14/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Meo Meo ngày 14/3/2015
  Video Bibi, Meo Meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 14/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Meo Meo ngày 14/3/2015
  Video GameTV 2 vs YuGi Club ngày 14/3/2015
  Video Gunny, Tom vs Vane_love, Cam Quýt ngày 14/3/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Gunny, Tom ngày 14/3/2015
  Video Skyred vs GameTV ngày 13/3/2015
  Video GameTV vs Skyred ngày 13/3/2015
  Video Thái Bình vs Hà Nội ngày 12/3/2015
  Video Hà Nội vs Thái Bình ngày 12/3/2015
  Video Bibi, Hồng Anh vs Vane_Love, Hehe ngày 12/3/2015
  VIDEO GUNNY VS CAM QUÝT NGÀY 11/3/2015
  VIDEO VANE_LOVE, HEHE VS HỒNG ANH, NO.1 NGÀY 11/3/2015
  VIDEO HỒNG ANH, NO.1 VS VANE_LOVE, HEHE NGÀY 11/3/2015
  VIDEO CAM QUÝT VS GUNNY NGÀY 11/3/2015
  Video Vane_Love, No.1 vs Bibi, Vô Thường ngày 10/3/2015
  Video Bibi, Vô Thường vs Vane_Love, No.1 ngày 10/3/2015
  Video ChimSeDiNang vs Minh Nhật - Solo Assyrian ngày 10/3/2015
  Video ChimSeDiNang vs Minh Nhật - Solo Shang ngày 10/3/2015
  Video Bibi, Meo Meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 10/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Meo Meo ngày 10/3/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Bibi vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 10/3/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Tiểu Bạch Long, Bibi
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, GUNNY VS HOÀNG MAI NHI, TÝ NGÀY 9/3/2015
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, TÝ VS TIỂU BẠCH LONG, GUNNY NGÀY 9/3/2015
  Video Gunny, Meo Meo vs Vane_Love, Hehe ngày 8/3/2015
  Video Vane_Love, Hehe vs Gunny, Meo Meo ngày 8/3/2015
  Video GameTV + Thái Bình vs Skyred ngày 8/3/2015
  Video Skyred vs GameTV + Thái Bình ngày 8/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Gunny, Bibi ngày 7/3/2015
  Video Gunny, Bibi vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 7/3/2015
  Video Gunny, No.1 vs Vane_Love, HeHe ngày 6/3/2015
  Video Vane_Love, HeHe vs Gunny, No.1 ngày 6/3/2015
  Video BiBi, No.1 vs Vane_Love, Hoàng Mai Nhi ngày 6/3/2015
  Video Vane_Love, Hoàng Mai Nhi vs BiBi, No.1 ngày 6/3/2015
  VIDEO CLIP HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE VS BIBI, NO.1 NGÀY 5/3/2015
  VIDEO CLIP BIBI, NO.1 VS HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE NGÀY 5/3/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Bibi vs Vane_Love, Chip Boy ngày 4/3/2015
  Video Vane_Love, Chip Boy vs Tiểu Bạch Long, Bibi ngày 4/3/2015
  Video Vane_Love, Hehe vs Gunny, No.1 ngày 4/3/2015
  Video Gunny, No.1 vs Vane_Love, Hehe ngày 4/3/2015
  Video Vane_Love, Tý vs Tiểu Bạch Long, Gunny ngày 3/3/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Gunny vs Vane_Love, Tý ngày 3/3/2015
  VIDEO HỒNG ANH VS TIỂU TIỂU HIỆP - SOLO ASSYRIAN NGÀY 3/3/2015
  VIDEO HỒNG ANH VS TIỂU TIỂU HIỆP - SOLO SHANG NGÀY 3/3/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, Tý ngày 3/3/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Tý vs Tiểu Bạch Long, Gunny ngày 3/3/2015
  Video Thái Bình + Chip Boy vs Hà Nội ngày 3/3/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Gunny vs No.1, Cam Quýt ngày 2/3/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, GUNNY VS NO.1, CAM QUÝT NGÀY 2/3/2015
  VIDEO NO.1, CAM QUÝT VS TIỂU BẠCH LONG, GUNNY NGÀY 2/3/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, GUNNY VS NO.1, YUGI NGÀY 2/3/2015
  VIDEO NO.1, YUGI VS TIỂU BẠCH LONG, GUNNY NGÀY 2/3/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, GUNNY VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 1/3/2015
  VIDEO VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS TIỂU BẠCH LONG, GUNNY NGÀY 1/3/2015
  VIDEO GAMETV VS SKYRED NGÀY 1/3/2015
  VIDEO SKYRED VS GAMETV NGÀY 1/3/2015
  VIDEO BIBI, CHIP BOY VS VANE_LOVE, HEHE NGÀY 1/3/2015
  Video Hồng Anh, No.1 vs Vane_Love, Hehe ngày 28/2/2015
  Video Vane_Love, Hehe vs Hồng Anh, No.1 ngày 28/2/2015
  Video GameTV vs Hà Nội ngày 28/2/2015
  Video Hà Nội vs GameTV ngày 28/2/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Hehe ngày 27/2/2015
  Video Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 27/2/2015
  Video Hà Nội vs GameTV ngày 27/2/2015
  Video GameTV vs Hà Nội ngày 27/2/2015
  Video Hoàng Mai Nhi vs Vane_Love - Solo Assyrian ngày 27/2/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Vane_Love vs Meo Meo, Hehe ngày 26/2/2015
  Video Meo Meo, Hehe vs Tiểu Bạch Long, Vane_Love ngày 26/2/2015
  Video Liên Quân vs Skyred ngày 25/2/2015
  Video Skyred vs Liên Quân ngày 25/2/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, VANE_LOVE VS YUGI, HEHE NGÀY 16/2/2015
  VIDEO GUNNY VS TIỂU BẠCH LONG - SOLO ASSY NGÀY 15/2/2015
  VIDEO LIVESHOW 4VS4 TOP 1 AOE NAM ĐỊNH NGÀY 13/2/2015
  VIDEO SKYRED VS HÀ NỘI + CHIMSEDINANG NGÀY 12/2/2015
  VIDEO HÀ NỘI + CHIMSEDINANG VS SKYRED NGÀY 12/2/2015
  VIDEO CHIMSEDINANG VS TUTJ - SOLO ASSYRIAN NGÀY 12/2/2015
  VIDEO SHENLONG (MÀU 2) VS TIỂU TIỂU HIỆP (MÀU 6) - SOLO RANDOM NGÀY 11/2/2015
  VIDEO NO.1, HEHE VS VANE_LOVE, CAM QUÝT NGÀY 11/2/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, GUNNY VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 10/2/2015
  VIDEO VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS TIỂU BẠCH LONG, GUNNY NGÀY 10/2/2015
  VIDEO THÁI BÌNH VS HÀ NỘI NGÀY 10/2/2015
  VIDEO HÀ NỘI VS THÁI BÌNH NGÀY 10/2/2015
  Video Skyred + No Name vs Hà Nội ngày 9/2/2015
  Video Hà Nội vs Skyred + No Name ngày 9/2/2015
  Video Tý vs Hehe ngày 9/2/2015
  Video Chimsedinang, Hồng Anh vs Bibi, Meo Meo - Chung Kết Giải 2vs2 Shang Tự Do ngày 8/2/2015
  Video Bibi, Meo Meo vs Chimsedinang, Hồng Anh - Chung Kết Giải 2vs2 Shang Tự Do ngày 8/2/2015
  Video ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Tutj, Linda - Bán Kết Giải 2vs2 Shang Tự Do ngày 8/2/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Gunny vs Tutj, Linda - Tranh 3/4 Giải 2vs2 Shang Tự Do ngày 8/2/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Gunny vs BiBi, Meo Meo - Bán Kết Giải 2vs2 Shang Tự Do ngày 8/2/2015
  VIDEO CHIMSEDINANG, HỒNG ANH VS VER, NÚI - TỨ KẾT GIẢI 2VS2 SHANG TỰ DO NGÀY 8/2/2015
  VIDEO VÒNG TỨ KẾT GIẢI 2VS2 SHANG TỰ DO AOE PRO MASTERS CHAMPIONSHIP NGÀY 8/2/2015
  Video Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 7/2/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Hehe ngày 7/2/2015
  Video Vòng loại trực tiếp giải 2vs2 shang tự do AoE Pro Masters Championship ngày 7/2/2015
  Video Vòng bảng giải 2vs2 shang tự do AoE Pro Masters Championship ngày 7/2/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Gunny vs Vane_Love, Mỹ Đình ngày 6/2/2015
  Video Vane_Love, Mỹ Đình vs Tiểu Bạch Long, Gunny ngày 6/2/2015
  Video Liên Quân 2 vs Liên Quân 1 ngày 5/2/2015
  Video Liên Quân 1 vs Liên Quân 2 ngày 5/2/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Bibi, Phương Tú ngày 5/2/2015
  Video Gunny, Tom vs Meo Meo, Hehe ngày 5/2/2015
  VIDEO BIBI, NO.1 VS VANE_LOVE, HOÀNG MAI NHI NGÀY 4/2/2015
  VIDEO VANE_LOVE, HOÀNG MAI NHI VS BIBI, NO.1 NGÀY 4/2/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, GUNNY VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 4/2/2015
  VIDEO SKYRED VS GAMETV NGÀY 3/2/2015
  VIDEO GAMETV VS SKYRED NGÀY 3/2/2015
  VIDEO VANE_LOVE, TÝ VS TIỂU BẠCH LONG, GUNNY NGÀY 3/2/2015
  VIDEO TIỂU BẠCH LONG, GUNNY VS VANE_LOVE, TÝ NGÀY 3/2/2015
  VIDEO BIBI, MEO MEO VS HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE NGÀY 2/2/2015
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE VS BIBI, MEO MEO NGÀY 2/2/2015
  VIDEO CHIMSEDINANG VS HỒNG ANH - CHUNG KẾT GIẢI SOLO ASSYRIAN PRO MASTERS NGÀY 1/2/2015
  VIDEO HỒNG ANH VS CHIMSEDINANG - CHUNG KẾT GIẢI SOLO ASSYRIAN PRO MASTERS NGÀY 1/2/2015
  VIDEO CHIMSEDINANG VS HEHE - BÁN KẾT GIẢI SOLO ASSYRIAN PRO MASTERS NGÀY 1/2/2015
  VIDEO HỒNG ANH VS YUGI - BÁN KẾT GIẢI SOLO ASSYRIAN PRO MASTERS NGÀY 1/2/2015
  VIDEO CHIMSEDINANG VS CHIP BOY - TỨ KẾT GIẢI SOLO ASSYRIAN PRO MASTERS NGÀY 1/2/2015
  VIDEO TỔNG HỢP VÒNG TỨ KẾT GIẢI SOLO ASSYRIAN PRO MASTERS NGÀY 1/2/2015
  VIDEO TỔNG HỢP VÒNG 1/16 GIẢI SOLO ASSYRIAN PRO MASTERS NGÀY 1/2/2015
  VIDEO TỔNG HỢP VÒNG 1/16 GIẢI SOLO ASSYRIAN PRO MASTERS NGÀY 1/2/2015
  Video Giải AoE Pro Masters Championship thể loại solo Assyrian ngày 31/1/2015 (Vòng 3)
  Video Giải AoE Pro Masters Championship thể loại solo Assyrian ngày 31/1/2015 (Vòng 2)
  Video Giải AoE Pro Masters Championship thể loại solo Assyrian ngày 31/1/2015 (Vòng 1)
  Video Bibi, Hehe vs ChimSeDiNang, No.1 ngày 30/1/2015
  Video ChimSeDiNang, No.1 vs Bibi, Hehe ngày 30/1/2015
  VIDEO VANE_LOVE, CAM QUÝT VS GUNNY, TOM NGÀY 30/1/2015
  VIDEO GUNNY, TOM VS VANE_LOVE, CAM QUÝT NGÀY 30/1/2015
  VIDEO CHIMSEDINANG VS HỒNG ANH - SOLO ASSYRIAN NGÀY 29/1/2015
  VIDEO YUGI, MEO MEO VS VANE_LOVE, TUTJ NGÀY 29/1/2015
  VIDEO VANE_LOVE, TUTJ VS YUGI, MEO MEO NGÀY 29/1/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Gunny, Tom ngày 28/1/2015
  Video Gunny, Tom vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 28/1/2015
  Video Liên Quân 2 vs Liên Quân 1 ngày 28/1/2015
  Video Liên Quân 1 vs Liên Quân 2 ngày 28/1/2015
  Video Gunny, Linda vs Hoàng Mai Nhi, Tý ngày 27/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Tý vs Gunny, Linda ngày 27/1/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs MeoMeo, HeHe ngày 27/1/2015
  Video Vane_Love vs Cam Quýt - Solo Assy ngày 27/1/2015
  Video Liên Quân 1 vs Liên Quân 2 ngày 26/1/2015
  Video Thái Bình vs Skyred ngày 26/1/2015
  Video Video Tý vs Video Trận đấu Video Bibi vs Hồng Anh ngày 26/1/2015
  Video Video Hoàng Mai Nhi vs Tý - Video Hồng Anh vs Bibi ngày 26/1/2015
  Video Video Tý vs Video Trận đấu giữa bibi vs chimsedinang sẽ khiến bạn sởn tóc gáy
  Video Video Hoàng Mai Nhi vs Tý - Chung kết giải Solo Random Pro Masters ngày 25/1/2015
  Video Video Tý vs Hoàng Mai Nhi - Chung kết giải Solo Random Pro Masters ngày 25/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi vs Hồng Anh - Bán kết giải Solo Random Pro Masters ngày 25/1/2015
  Video ChimSeDiNang vs Mai Cồ Tý - Bán kết giải Solo Random Pro Masters ngày 25/1/2015
  Video ChimSeDiNang vs Chip Boy - Tứ kết giải Solo Random Pro Masters ngày 25/1/2015
  Video Tổng hợp vòng tứ kết giải Solo Random Pro Masters ngày 25/1/2015
  Video Tổng hợp vòng 1/16 giải Solo Random Pro Masters ngày 25/1/2015
  Video ChimSeDiNang vs Truy Mệnh - Vòng 1/16 Solo Random Pro Masters ngày 25/1/2015
  Video BiBi, Phương Tú vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 24/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs Gunny, Tiểu Bạch Long ngày 24/1/2015
  Video Giải AoE Pro Masters Championship thể loại solo random ngày 24/1/2015 (Vòng 3)
  Video Giải AoE Pro Masters Championship thể loại solo random ngày 24/1/2015 (Vòng 2)
  Video Giải AoE Pro Masters Championship thể loại solo random ngày 24/1/2015 (Vòng 1)
  Video Bibi vs ChimSeDiNang ngày 23/1/2015
  Video ChimSeDiNang vs Bibi ngày 23/1/2015
  Video Tiểu Bạch Long, Gunny vs Vane_Love, Mỹ Đình ngày 23/1/2015
  Video Vane_Love, Mỹ Đình vs Tiểu Bạch Long, Gunny ngày 23/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs ChimSeDiNang, Gunny ngày 22/1/2015
  Video ChimSeDiNang, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 22/1/2015
  Video ChimSeDiNang, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 21/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs ChimSeDiNang, Gunny ngày 21/1/2015
  VIDEO HÀ NỘI VS THÁI BÌNH NGÀY 20/1/2015
  VIDEO THÁI BÌNH VS HÀ NỘI NGÀY 20/1/2015
  Video GameTV vs YuGi Club ngày 19/1/2015
  Video YuGi Club vs GameTV ngày 19/1/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Gunny, Tom ngày 19/1/2015
  Video Gunny, Tom vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 19/1/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Gunny, Tom ngày 19/1/2015
  Video VP Bank vs BIDV 2 - Chung kết giải AoE Banking Open ngày 18/1/2015
  Video Bán kết giải AoE Banking Open ngày 18/1/2015
  Video Vòng bảng giải AoE Banking Open ngày 18/1/2015
  Video GameTV vs Hà Nội + Hehe ngày 18/1/2015
  Video Hà Nội + Hehe vs GameTV ngày 18/1/2015
  Video ChimSeDiNang, Chip Boy vs Hồng Anh, No.1 ngày 18/1/2015
  VIDEO GUNNY, TOM VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 17/1/2015
  VIDEO VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS GUNNY, TOM NGÀY 17/1/2015
  Video YuGi Club vs GameTV + Vô Thường ngày 17/1/2015
  Video GameTV + Vô Thường vs YuGi Club ngày 17/1/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Gunny, Tom ngày 17/1/2015
  Video Gunny, Tom vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 17/1/2015
  Video Thái Bình vs Hà Nội ngày 16/1/2015
  Video Hà Nội vs Thái Bình ngày 16/1/2015
  Video Tiểu Bạch Long vs Gunny - Solo Assyrian ngày 16/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs BiBi, Meo Meo ngày 15/1/2015
  Video BiBi, Meo Meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 15/1/2015
  Video Gunny, Tom vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 15/1/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Gunny, Tom ngày 15/1/2015
  Video Gunny, Chip Boy vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 15/1/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Gunny, Chip Boy ngày 15/1/2015
  Video Siêu Sao vs Liên Quân Khủng ngày 15/1/2015
  Video Bibi, Hehe vs ChimSeDiNang, Hồng Anh ngày 14/1/2015
  Video ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Bibi, Hehe ngày 14/1/2015
  Video Hà Nội vs Thái Bình ngày 14/1/2015
  Video Thái Bình vs Hà Nội ngày 14/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi vs Cam Quýt - Solo Assyrian ngày 14/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs ChimSeDiNang, Gunny ngày 13/1/2015
  Video ChimSeDiNang, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 13/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs ChimSeDiNang, No.1 ngày 13/1/2015
  Video ChimSeDiNang, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 13/1/2015
  Video Núi, Ver vs Quang GT, Hoàng ngày 12/1/2015
  Video Bibi, Meo Meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 12/1/2015
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE VS BIBI, MEO MEO NGÀY 12/1/2015
  Video BQT VEC vs BQT AoEVN - Chung kết Giải Kỉ Niệm 8 Năm Sinh Nhật AoEVietNam.org ngày 11/1/2015
  Video Bán kết Giải Đấu AoE Kỉ Niệm 8 Năm Sinh Nhật Diễn Đàn AOEVN ngày 11/1/2015
  Video Vòng bảng Giải Đấu AoE Kỉ Niệm 8 Năm Sinh Nhật Diễn Đàn AOEVN ngày 11/1/2015
  Video Bibi, Vô Thường vs Vane_Love, Meo Meo ngày 10/1/2015
  Video Vane_Love, Meo Meo vs Bibi, Vô Thường ngày 10/1/2015
  Video Tý vs Vane_Love ngày 10/1/2015
  Video BQT VEC vs BQT GameTV ngày 10/1/2015
  Video BQT GameTV vs BQT VEC ngày 10/1/2015
  Video Skyred + Vane_Love vs GameTV + Bibi ngày 10/1/2015
  Video YuGi, Vane_Love vs Hồng Anh, Vô Thường ngày 9/1/2015
  Video Hồng Anh, Vô Thường vs YuGi, Vane_Love ngày 9/1/2015
  VIDEO YUGI CLUB VS GAMETV NGÀY 9/1/2015
  VIDEO BQT VEC VS BQT GAMETV NGÀY 9/1/2015
  VIDEO GAMETV VS YUGI CLUB NGÀY 9/1/2015
  Video Liên Quân Khủng vs Siêu Sao ngày 8/1/2015
  Video Phương Tú vs Hoàng Mai Nhi ngày 8/1/2015
  Video GameTV vs Hà Nội ngày 8/1/2015
  Video Hà Nội vs GameTV ngày 8/1/2015
  Video YuGi Club vs Cam Quýt Club ngày 7/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs BiBi, Meo Meo ngày 7/1/2015
  Video BiBi, Meo Meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 7/1/2015
  Video Liên Quân Già vs Liên Quân Trẻ ngày 7/1/2015
  Video GameTV vs Scopius ngày 6/1/2014
  Video Hà Nội vs Thái Bình ngày 6/1/2015
  Video Thái Bình vs Hà Nội ngày 6/1/2015
  Video Vane_Love, Cam Quýt vs Gunny, Vô Thường ngày 6/1/2014
  Video Gunny, Vô Thường vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 6/1/2014
  Video Hoàng Mai Nhi vs Cam Quýt ngày 6/1/2015
  Video Gunny, Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 5/1/2015
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Gunny, Hồng Anh ngày 5/1/2015
  Video No.1, Black vs Cam Quýt, Mỹ Đình ngày 4/1/2015
  Video Hải Phòng vs Thái Bình ngày 4/1/2015
  Video Thái Bình vs Hải Phòng ngày 4/1/2015
  Video Cam Quýt, Mỹ Đình vs No.1, Black ngày 4/1/2015
  VIDEO CLIP LINDA, TÝ VS KHỦNG LONG, WIN NGÀY 3/1/2015
  VIDEO CLIP VANE_LOVE, CHIP BOY VS YUGI, MEO MEO NGÀY 3/1/2015
  VIDEO CLIP HÀ NỘI VS LIÊN QUÂN NGÀY 02/01/2015
  VIDEO CLIP LIÊN QUÂN VS HÀ NỘI NGÀY 02/01/2015
  VIDEO CLIP VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS YUGI, PHƯƠNG TÚ NGÀY 01/01/2015
  VIDEO CLIP GAMETV VS SKYRED NGÀY 31/12/2014
  VIDEO CLIP VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS EXCITER, PHƯƠNG TÚ
  VIDEO CLIP SKYRED VS GAMETV NGÀY 31/12/2014
  Video CLIP YUGI, PHƯƠNG TÚ VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 30/12/2014
  Video CLIP VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS YUGI, PHƯƠNG TÚ NGÀY 30/12/2014
  Video Siêu Sao vs Liên Quân Khủng ngày 29/12/2014
  Video Liên Quân Khủng vs Siêu Sao ngày 29/12/2014
  Video Hồng Anh vs YuGi - Solo Assyrian ngày 29/12/2014
  VIDEO LỄ TRAO GIẢI HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 4VS4 NGÀY 28/12/2014
  Video Tiểu Bạch Long vs Tom - Solo Assy ngày 28/12/2014
  Video Máy Skyred - Quần Chiến Chung Kết Hà Nội Open 4 Ngày 28/12/2014
  Video Máy GameTV - Quần chiến chung kết Hà Nội Open 4 ngày 28/12/2014
  Video Máy Thái Bình - Quần chiến chung kết Hà Nội Open 4 ngày 28/12/2014
  Video Máy Hà Nội - Quần Chiến Chung Kết Hà Nội Open 4 Ngày 28/12/2014
  Video GameTV vs Liên Quân Scorpius ngày 27/12/2014
  Video Hà Nội vs Thái Bình ngày 27/12/2014
  Video Thái Bình vs Hà Nội ngày 27/12/2014
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI NGÀY 26/12/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV NGÀY 26/12/2014
  VIDEO GUNNY, VÔ THƯỜNG VS VANE_LOVE, CAM QUÝT NGÀY 25/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE, CAM QUÝT VS GUNNY, VÔ THƯỜNG NGÀY 25/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN VS SKYRED + BEO NGÀY 25/12/2014
  VIDEO GAMETV VS SCORPIUS NGÀY 25/12/2014
  VIDEO HỒNG ANH VS YUGI - SOLO ASSYRIAN NGÀY 25/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE, CAM QUÝT VS GUNNY, TOM NGÀY 25/12/2014
  VIDEO GUNNY, TOM VS VANE_LOVE, CAM QUÝT NGÀY 25/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE VS GUNNY NGÀY 25/12/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV NGÀY 24/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI ĐÁNH MACE HAY NHẤT VIỆT NAM
  VIDEO TRẬN ĐẤU BẬT TIME THẦN THÁNH CỦA LIÊN QUÂN
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI NGÀY 24/12/2014
  VIDEO HỒNG ANH VS BIBI NGÀY 24/12/2014
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI + KHỦNG LONG NGÀY 23/12/2014
  VIDEO HÀ NỘI + KHỦNG LONG VS GAMETV NGÀY 23/12/2014
  VIDEO MỘT KHI ĐÃ RƠI VÀO CÁI TẦM ĐÓI THÌ GẶP GÌ TOM CŨNG TRANH BẰNG ĐƯỢC
  VIDEO MAP LARGE SUMMER VÀ ASSYRIAN VẪN BIẾT CÁCH LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỐNG LẠI ĐƯỢC 2 SHANG
  VIDEO MỘT MÌNH CHIP BOY GÁNH TEAM VƯỢT QUA HÀ NỘI DO HOÀNG MAI NHI CHỦ LỰC
  VIDEO KHI QUÂN XẤU HƠN CHIP BOY ĐÃ TẠO RA SỰ ĐỘT BIẾN ĐỂ LẬT NGƯỢC THẾ CỜ
  VIDEO LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI CỦA HỒNG ANH VÀ CHIP BOY
  VIDEO EXCITER, PHƯƠNG TÚ VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 22/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS EXCITER, PHƯƠNG TÚ NGÀY 22/12/2014
  VIDEO NẾU AI CHƯA ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC HAI TỪ CHÉM KHÉT THÌ ĐÂY LÀ MINH CHỨNG RÕ RÀNG
  VIDEO NÚI VÀ BIBI PHỐI HỢP NHƯ KIM CHI VÀ CỦ CẢI
  VIDEO GREEK 5 BL KINH KHỦNG KHIẾP VÀ CHỈ CÓ THỂ LÀ TOM
  VIDEO TRẬN BẬT TIME SIÊU SIÊU KINH ĐIỂN CỦA G_ZIDANE VÀ CHIMSEDINANG KHI ĐỐI ĐẦU VỚI 9X_PRO
  Tom dành Giải Ép Đời Giải Aoe Hà Nội Open 4 Championship ngày 21/12/2014
  Video Tổng Hợp Video Vòng tứ kết Giải Aoe Hà Nội Open 4 Championship Thể Loại 4vs4 ngày 21/12/2014
  Video GameTV vs YuGi Club 1 - Tứ kết ngày 21/12/2014
  Video GameTV vs Hà Nội 2 - Vòng bảng ngày 21/12/2014
  VIDEO GAMETV VS THÁI BÌNH 3 - VÒNG BẢNG NGÀY 21/12/2014
  VIDEO GAMETV VS HẢI PHÒNG - VÒNG BẢNG NGÀY 21/12/2014
  TỔNG HỢP VIDEO VÒNG BẢNG GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 CHAMPIONSHIP THỂ LOẠI 4VS4 NGÀY 21/12/2014
  VIDEO GAMETV VS VEC EPIC GAMING - VÒNG BẢNG NGÀY 21/12/2014
  VIDEO PHƯƠNG TÚ, EXCITER VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 20/12/2014
  VIDEO PHA VẨY BE THẦN THÁNH CỦA VANE_LOVE, THẬT SỰ QUÁ KINH TỞM
  VIDEO TEAM GIÀ 8X VS TEAM TRẺ 9X NGÀY 19/12/2014
  VIDEO TEAM TRẺ 9X VS TEAM GIÀ 8X NGÀY 19/12/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV NGÀY 19/12/2014
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI NGÀY 19/12/2014
  VIDEO GAMETV + BIBI VS HÀ NỘI + KHỦNG LONG NGÀY 18/12/2014
  VIDEO HÀ NỘI + KHỦNG LONG VS GAMETV + BIBI NGÀY 18/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 1 VS LIÊN QUÂN 2 NGÀY 18/12/2014
  VIDEO EXCITER, PHƯƠNG TÚ VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 17/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS EXCITER, PHƯƠNG TÚ NGÀY 17/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE, TOM VS EXCITER, PHƯƠNG TÚ NGÀY 16/12/2014
  VIDEO EXCITER, PHƯƠNG TÚ VS VANE_LOVE, TOM NGÀY 16/12/2014
  VIDEO BIBI VS TINH TẾ VIÊN NGÀY 16/12/2014 (RANDOM)
  VIDEO CHIMSEDINANG VS LÔI LÃO HỔ NGÀY 16/12/2014 (ASSYRIAN)
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV + BIBI NGÀY 16/12/2014
  VIDEO GAMETV + BIBI VS HÀ NỘI NGÀY 16/12/2014
  VIDEO CAM QUÝT VS VANE_LOVE NGÀY 16/12/2014
  VIDEO CAM QUÝT VS KHỦNG LONG NGÀY 15/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 1 VS LIÊN QUÂN 2 NGÀY 15/12/2014
  VIDEO NO.1, CHIP BOY VS BIBI, CHIP ĐẸP ZAI NGÀY 15/12/2014
  VIDEO BIBI, CHIP ĐẸP ZAI VS NO.1, CHIP BOY NGÀY 15/12/2014
  VIDEO PHƯƠNG TÚ, EXCITER VS VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH NGÀY 14/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE, MỸ ĐÌNH VS PHƯƠNG TÚ, EXCITER NGÀY 14/12/2014
  VIDEO GAMETV VS SKYRED NGÀY 14/12/2014
  VIDEO SKYRED VS GAMETV NGÀY 14/12/2014
  VIDEO HẢI PHÒNG VS THÁI NGUYÊN NGÀY 13/12/2014
  VIDEO BIBI, NO.1 VS HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE NGÀY 13/12/2014
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE VS BIBI, NO.1 NGÀY 13/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 1 VS LIÊN QUÂN 2 NGÀY 13/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 2 VS LIÊN QUÂN 1 NGÀY 13/12/2014
  VIDEO HỒNG ANH VS VANE_LOVE NGÀY 13/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 1 VS LIÊN QUÂN 2 NGÀY 12/12/2014
  VIDEO YUGI CLUB VS GAMETV NGÀY 10/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 1 VS LIÊN QUÂN 2 NGÀY 11/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 2 VS LIÊN QUÂN 1 NGÀY 11/12/2014
  VIDEO AOEVIET + YUGI VS GAMETV NGÀY 10/12/2014
  VIDEO GAMETV VS AOEVIET + YUGI NGÀY 10/12/2014
  VIDEO PHƯƠNG TÚ VS EXCITER NGÀY 10/12/2014
  Video GameTV vs YuGi Club ngày 10/12/2014
  VIDEO GUNNY, VÔ THƯỜNG VS VANE_LOVE, CAM QUÝT NGÀY 10/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE, CAM QUÝT VS GUNNY, VÔ THƯỜNG NGÀY 10/12/2014
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE VS BIBI, MEO MEO NGÀY 9/12/2014
  VIDEO BIBI, MEO MEO VS HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE NGÀY 9/12/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS THÁI BÌNH NGÀY 8/12/2014
  VIDEO THÁI BÌNH VS HÀ NỘI NGÀY 8/12/2014
  Video Bibi, Meo Meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 7/12/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Meo Meo ngày 7/12/2014
  Video Bibi vs Vane_Love ngày 7/12/2014
  Video Vane_Love vs Bibi ngày 7/12/2014
  VIDEO PHƯƠNG TÚ VS GUNNY NGÀY 6/12/2014
  VIDEO GUNNY, VÔ THƯỜNG VS VANE_LOVE, HEHE NGÀY 6/12/2014
  VIDEO VANE_LOVE, HEHE VS GUNNY, VÔ THƯỜNG NGÀY 6/12/2014
  VIDEO GUNNY, VÔ THƯỜNG VS VANE_LOVE, HEHE NGÀY 6/12/2014
  VIDEO EXCITER, PHƯƠNG TÚ VS VANE_LOVE, TOM NGÀY 5/12/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV NGÀY 5/12/2014
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI NGÀY 5/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 1 VS LIÊN QUÂN 2 NGÀY 5/12/2014
  Video Thái Bình vs Hà Nội + Hehe ngày 4/12/2014
  Video Hà Nội + Hehe vs Thái Bình ngày 4/12/2014
  Video Liên Quân 1 vs Liên Quân 2 ngày 4/12/2014
  Video Liên Quân 1 vs Liên Quân 2 ngày 3/12/2014
  VIDEO YUGI VS PHƯƠNG TÚ NGÀY 3/12/2014
  Video Gunny, Vô Thường vs Hoàng Mai Nhi, Quýt ngày 3/12/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Quýt vs Gunny, Vô Thường ngày 3/12/2014
  Video Xi Măng vs Khủng Long ngày 3/12/2014
  Video YuGi Club vs Hà Đông ngày 2/12/2014
  Video Bibi, Vô Danh vs Hoàng Mai Nhi, Tý ngày 2/12/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Tý vs Bibi, Vô Danh ngày 2/12/2014
  Video Thái Bình vs GameTV ngày 2/12/2014
  Video GameTV vs Thái Bình ngày 2/12/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN 1 VS LIÊN QUÂN 2 NGÀY 1/12/2014
  VIDEO YUGI CLUB VS LIÊN QUÂN NGÀY 1/12/2014
  Video YuGi vs Phương Tú ngày 1/12/2014
  Video Phương Tú vs YuGi ngày 1/12/2014
  Video Phương Tú vs Gunny ngày 1/12/2014
  Video YuGi vs Exciter ngày 1/12/2014
  VIDEO YUGI CLUB VS TRUY MỆNH CLUB NGÀY 1/12/2014
  VIDEO HỒNG ANH VS LINDA NGÀY 1/12/2014
  VIDEO HỒNG ANH VS GUNNY NGÀY 1/12/2014
  VIDEO PHƯƠNG TÚ VS HEHE NGÀY 1/12/2014
  Video ĐH Kiến Trúc vs ĐH Ngoại Thương - Chung kết AoE Sinh Viên ngày 30/11/2014
  Video Tổng Hợp Vòng bán kết Giải Aoe Sinh Viên Quỳnh Hương Cup Ngày 30/11/2014
  Video Skyred + Tiểu Bạch Long vs GameTV ngày 30/11/2014
  Video GameTV vs Skyred + Tiểu Bạch Long ngày 30/11/2014
  Video Tổng Hợp Vòng tứ kết Giải Aoe Sinh Viên Quỳnh Hương Cup Ngày 30/11/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS THÁI BÌNH NGÀY 29/11/2014
  VIDEO THÁI BÌNH VS HÀ NỘI NGÀY 29/11/2014
  VIDEO TỔNG HỢP VÒNG 1/16 GIẢI AOE SINH VIÊN QUỲNH HƯƠNG CUP NGÀY 29/11/2014
  VIDEO TỔNG HỢP VÒNG BẢNG GIẢI AOE SINH VIÊN QUỲNH HƯƠNG CUP NGÀY 29/11/2014
  VIDEO EXCITER VS VANE_LOVE NGÀY 28/11/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV NGÀY 28/11/2014
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI NGÀY 28/11/2014
  VIDEO CHIP BOY VS HỒNG ANH NGÀY 28/11/2014
  VIDEO VANE_LOVE VS TUTJ NGÀY 28/11/2014
  VIDEO BIBI, MEO MEO VS GUNNY, VANE_LOVE NGÀY 27/11/2014
  VIDEO GUNNY, VANE_LOVE VS BIBI, MEO MEO NGÀY 27/11/2014
  VIDEO YUGI CLUB VS PHƯƠNG TÚ CLUB NGÀY 27/11/2014
  VIDEO GUNNY, VANE_LOVE VS BIBI, MEO MEO NGÀY 26/11/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV NGÀY 26/11/2014
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI NGÀY 26/11/2014
  VIDEO SKYRED + NO.1 VS YUGI CLUB NGÀY 26/11/2014
  VIDEO YUGI CLUB VS SKYRED + NO.1 NGÀY 26/11/2014
  VIDEO YUGI CLUB VS SKYRED NGÀY 25/11/2014
  VIDEO SKYRED VS YUGI CLUB NGÀY 25/11/2014
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, CAM QUÝT VS GUNNY, CHIP BOY NGÀY 25/11/2014
  VIDEO GUNNY, CHIP BOY VS HOÀNG MAI NHI, CAM QUÝT NGÀY 25/11/2014
  VIDEO SKYRED VS YUGI CLUB NGÀY 24/11/2014
  VIDEO YUGI CLUB VS SKYRED NGÀY 24/11/2014
  VIDEO GUNNY, CHIP BOY VS HOÀNG MAI NHI, CAM QUÝT NGÀY 24/11/2014
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, CAM QUÝT VS GUNNY, CHIP BOY NGÀY 24/11/2014
  VIDEO JERRY, PHƯƠNG TÚ VS YUGI, EXCITER NGÀY 24/11/2014
  VIDEO BIBI, MEO MEO VS VANE_LOVE, VÔ THƯỜNG NGÀY 24/11/2014
  VIDEO LỄ TRAO GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 23/11/2014
  VIDEO CHIMSEDINANG, HỒNG ANH VS HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE - VÒNG QUẦN CHIẾN NGÀY 23/11/2014 (LƯỢT 7)
  VIDEO CHIMSEDINANG, HỒNG ANH VS MEO MEO, CHIP - VÒNG QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 23/11/2014 (LƯỢT 6)
  VIDEO VÒNG QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 23/11/2014 (LƯỢT 6)
  VIDEO GUNNY, VANE_LOVE VS BIBI, MEO MEO NGÀY 22/11/2014
  CLIP BIBI, MEO MEO VS GUNNY, VANE_LOVE NGÀY 22/11/2014
  VIDEO CLIP YUGI, PHƯƠNG TÚ VS HEHE, MỸ ĐÌNH NGÀY 22/11/2014
  VIDEO CLIP MEOMEO, NO.1 VS VANE_LOVE, TOM NGÀY 21/11/2014
  VIDEO CLIP THÁI BÌNH VS GAMETV NGÀY 21/11/2014
  VIDEO CLIP GAMETV VS THÁI BÌNH NGÀY 21/11/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS THÁI BÌNH NGÀY 20/11/2014
  VIDEO THÁI BÌNH VS HÀ NỘI NGÀY 20/11/2014
  VIDEO HOÀNG MAI NHI VS CAM QUÝT NGÀY 20/11/2014
  VIDEO TRẬN CHUNG KẾT QUÂN CỨ NHƯ THẾ NÀY THÌ ĐỘI BẠN SAO ĐỠ ĐƯỢC
  VIDEO TUẤN TIỀN TỈ TROLL GAMETV KHI ĐANG BÌNH LUẬN CHO GAMETV
  VIDEO TOM CẦM CHOSON CHÉM CÙI NHƯNG CỰC PHŨ
  VIDEO QUÁ HAY VÀ CẢM XÚC CHO MỘT TRẬN ĐÁNH 4VS4
  VIDEO VÔ THƯỜNG F3 NHỚ MAP GIÚP THÁI BÌNH CÓ MỘT GAME THẮNG RẤT HAY
  VIDEO GUNNY, TOM VS HOÀNG MAI NHI, LINDA NGÀY 19/11/2014
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, LINDA VS GUNNY, TOM NGÀY 19/11/2014
  VIDEO VANE_LOVE, VÔ THƯỜNG VS BIBI, MEO MEO NGÀY 19/11/2014
  VIDEO NO.1, CHIP BOY VS MEO MEO, CHIP ĐẸP ZAI NGÀY 18/11/2014
  VIDEO VANE_LOVE, TÝ VS CAM QUÝT, EXCITER NGÀY 18/11/2014
  VIDEO CAM QUÝT, EXCITER VS VANE_LOVE, TÝ NGÀY 18/11/2014
  VIDEO THÁI BÌNH VS GAMETV NGÀY 18/11/2014
  VIDEO GAMETV VS THÁI BÌNH NGÀY 18/11/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS AOEVIET NGÀY 18/11/2014
  VIDEO AOEVIET VS HÀ NỘI NGÀY 18/11/2014
  VIDEO VANE_LOVE, TOM VS MEO MEO, NO.1 NGÀY 18/11/2014
  VIDEO VANE_LOVE VS PHƯƠNG TÚ NGÀY 17/11/2014
  VIDEO AOEVIET + YUGI VS HÀ NỘI NGÀY 17/11/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS AOEVIET + YUGI NGÀY 17/11/2014
  VIDEO BIBI, HEHE VS VANE_LOVE, HOÀNG MAI NHI NGÀY 16/11/2014
  VIDEO VPCC BẮC GIANG VS TƯ VẤN THIẾT KẾ ADECO - CHUNG KẾT AOE BUSINESS NGÀY 16/11/2014
  VIDEO VANE_LOVE, HOÀNG MAI NHI VS BIBI, HEHE NGÀY 16/11/2014
  VIDEO CHIMSEDINANG, HỒNG ANH VS TOM, VÔ THƯỜNG - QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 16/11/2014 (LƯỢT 4)
  VIDEO CHIMSEDINANG, HỒNG ANH VS TIỂU BẠCH LONG, GUNNY - QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 16/11/2014 (LƯỢT 5)
  VIDEO VÒNG QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 16/11/2014 (LƯỢT 5)
  VIDEO VÒNG QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 16/11/2014 (LƯỢT 4)
  VIDEO TỔNG HỢP VÒNG TỨ KẾT GIẢI AOE BUSINESS CUP 2014 NGÀY 16/11/2014
  VIDEO TỔNG HỢP VÒNG 1/16 GIẢI AOE BUSINESS CUP 2014 NGÀY 16/11/2014
  VIDEO TỔNG HỢP VÒNG BẢNG GIẢI AOE BUSINESS CUP 2014 NGÀY 15/11/2014
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, MỸ ĐÌNH VS EXCITER, PHƯƠNG TÚ NGÀY 15/11/2014
  VIDEO EXCITER, PHƯƠNG TÚ VS HOÀNG MAI NHI, MỸ ĐÌNH NGÀY 15/11/2014
  VIDEO AOEVIET VS LIÊN QUÂN NGÀY 14/11/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN VS AOEVIET NGÀY 14/11/2014
  VIDEO GUNNY, VANE_LOVE VS BIBI, NO.1 NGÀY 14/11/2014
  VIDEO BIBI, NO.1 VS GUNNY, VANE_LOVE NGÀY 14/11/2014
  VIDEO GAMETV VS HÀ NỘI NGÀY 13/11/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS GAMETV NGÀY 13/11/2014
  VIDEO CHIP BOY VS VANE_LOVE NGÀY 13/11/2014
  VIDEO BIBI, NO.1 VS HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE NGÀY 12/11/2014
  VIDEO HOÀNG MAI NHI, VANE_LOVE VS BIBI, NO.1 NGÀY 12/11/2014
  VIDEO CHIP BOY, NÚI VS EXCITER, XI MĂNG NGÀY 11/11/2014
  VIDEO EXCITER, XI MĂNG VS CHIP BOY, NÚI NGÀY 11/11/2014
  VIDEO LIÊN QUÂN VS THÁI BÌNH NGÀY 11/11/2014
  VIDEO THÁI BÌNH VS LIÊN QUÂN NGÀY 11/11/2014
  VIDEO THÁI BÌNH VS HÀ NỘI NGÀY 10/11/2014
  VIDEO HÀ NỘI VS THÁI BÌNH NGÀY 10/11/2014
  VIDEO CHIMSEDINANG, HỒNG ANH VS LINDA, DINOSAUR - VÒNG QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 9/11/2014 (LƯỢT 3)
  VIDEO VÒNG QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 9/11/2014 (LƯỢT 3)
  VIDEO VÒNG QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 9/11/2014 (LƯỢT 2)
  VIDEO CHIMSEDINANG, HỒNG ANH VS BIBI, HEHE - VÒNG QUẦN CHIẾN GIẢI AOE HÀ NỘI OPEN 4 THỂ LOẠI 2VS2 NGÀY 9/11/2014 (LƯỢT 2)
  VIDEO HỒNG ANH (DEL 2 DÂN) VS LONG THIẾU GIA - SOLO SHANG NGÀY 8/11/2014
  VIDEO LONG THIẾU GIA VS HỒNG ANH (DEL 2 DÂN) - SOLO SHANG NGÀY 8/11/2014
Trang 1/14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 20 trên 274

Ðề tài: [THIÊN YẾT]--- Độc đương thiên cổ thác - Lãnh mạc tự tiêu dao...

 1. #1
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default [THIÊN YẾT]--- Độc đương thiên cổ thác - Lãnh mạc tự tiêu dao...

  Thiên Yết - Xử Nữ (Part 1)


  TÔI THIÊN YẾT….
  Khi bên tôi, một chàng Xử Nữ..
  Thiên Yết yêu mù quáng…………………………………… …………….
  Vẫn cái thói quen hằng ngày, dạo quanh facebook của người mang danh Xử Nữ, liệu Thiên Yết tôi, có yêu nổi chàng, một con người luôn đặt sự hoàn hảo lên đầu. Tôi sợ “ Xử Nữ thà sống cô đơn còn hơn chấp nhận một người không đạt tiêu chuẩn”….thật sự sợ… Đi với anh, ngồi cùng anh, tựa vai anh, và tôi là gì của anh?.!

  Thời gian không bất tận…
  Tuổi xanh hai ta đã tận…
  Chỉ mình anh quên…
  Chỉ mình anh quên…
  Mùa đông không níu chân lại…
  Và tình yêu trong anh sống lại...
  Chỉ mình anh quên…
  Chỉ còn em nhớ…
  Luôn văng vẳng bài “Tình yêu ấy” trên laptop của tôi, nó mang đến cho tôi một cảm giác thoải mái đến khó tả.. Rồi lại than thở và ngẩn ngơ, liệu tình yêu đầu với tôi nó đẹp đến đâu ?! Nhiều khi tôi còn nghi ngờ chính bản thân tôi, có lẽ với tôi sự thật luôn có mặt trái của nó.. Cuộc sống không đem lại 2 chữ “nhàm chán” mà do chính chúng ta tạo nên, hãy sống và sống thế thôi, với Thiên Yết tôi là vậy. Tôi sống cho chính cuộc sống của tôi, sống vì người sinh thành ra tôi và sống để yêu thương đồng loại. Với tôi hiện giờ yêu là một điều quá đỗi xa vời, tôi không biết người mình muốn yêu sẽ thế nào, tôi dửng dưng với điều đó, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bạn biết đấy, tình yêu là một từ không có khái niệm, muốn cũng không tìm được nó, mà có nó rồi khó mà vứt nó đi. Tôi chưa yêu, nhưng tôi biết điều ấy nhờ việc nhìn nhận cuộc sống xung quanh, nhiều thứ cười không cười nổi, khóc cũng chẳng xong. Tạm thời tôi thấy nó phức tạp với tôi. Chắc ai cũng biết mạng xã hội facebook, có rất nhiều các fan page mọc lên, trong đó có page của chúng tôi “Hội những người thuộc cung Thần Nông”. Bây giờ là giữa tháng 10, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một event cho sinh nhật của Thần Nông.. Nhờ lần tổ chức này mà tôi gặp anh, người con trai mà sau này tôi yêu đến mù quáng và vô định…
  Bạn biết đấy, trên các trang mạng xã hội, người này quen người kia, rất nhiều mối quan hệ đan xen và chồng chéo lên nhau. Tôi khá thân thiết với một chị phóng viên tên Nhung, một nữ Thiên Yết có sức hút mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Trong một event của hội, chị đưa em trai chị đi cùng, một chàng trai Xử Nữ. Cuối cùng event cũng diễn ra, chương trình khá hoành tráng: hát, violin, ghi-ta, cắt bánh, tặng quà, trò chơi. Cũng cái ngày hôm ấy, không ngờ người con trai đầu tiên khiến tôi không định nghĩa nổi về tình cảm trong tiềm thức của mình lại là em trai chị Nhung, một con người mà nhìn bề ngoài khá hoàn hảo, gương mặt đẹp, cao, không quá mảnh khảnh, da rám nắng, tôi không quan trọng lắm về vẻ bề ngoài, nhưng anh cũng để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng tôi. Hai chị em mải nói chuyện với nhau, con gái mà, nhiều chuyện để nói lắm, nên quên mất bạn trai kia đang đứng bên cạnh, ít ra cũng nên hỏi han một chút. Bạn bằng tuổi tôi, tên là Tùng, Xử Nữ. Khá ấn tượng với nụ cười, Xử Nữ nổi tiếng hoàn hảo, tính toán thì chi li và công việc luôn luôn thận trọng. Nhưng lúc này tôi không quan tâm lắm, mải mê hò hét, mải mê chơi trò chơi, nói chuyện và thỉnh thoảng lướt qua chỗ chị Nhung nói chuyện. Sau đấy tôi không có dịp gặp lại Tùng nữa… Và tôi cũng không có ý định muốn gặp lại người con trai đó vì con người hoàn hảo không dành cho tôi…. Buổi event của chúng tôi kéo dài từ chiều đến tận tối muộn, đi ăn, đi hát, tôi với Tùng nói chuyện nhiều hơn, biết về nhau nhiều hơn. Tùng dễ gần hơn vẻ bề ngoài, hơi suy tính và có lẽ đó là đặc trưng của một Xử Nữ . Bề ngoài lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc để tự bảo vệ mình trước chốn thị phi.. Quen dần mới thấy được sự thoải mái thật sự, cười nhiều hơn, trêu đùa nhiều hơn. Các bạn biết đấy, một khi đã thực sự tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái thì họ có thể mở lòng mình, thể hiện thật con người mình là không cần suy nghĩ nhiều: làm thế này được không?, có nên nói câu này không?, có làm mất lòng ai không?. Vì thế, tôi nên là người tự tạo ra không khí thoải mái trước, khi xung quanh tôi gần như đều là những người bạn thân thuộc, khi Tùng hơi lạc lõng. Chúng tôi bắt đầu trêu đùa nhau, có bia, có chơi, có phạt… Cũng chả hiểu sao cứ nhìn mắt nhau thôi, xem ai chớp trước và dĩ nhiên tôi là người thua…Mắt đẹp không chớp tiếc lắm. He he. Cũng tại người ta luyện mắt bằng trò chơi điện tử cơ, nên cười mà chả chớp mắt, còn tôi thì cứ lăn ra cười. Cũng khá muộn rồi, 11h đêm, tiệc cũng đến lúc phải tàn, tôi tạm biệt mọi người để về với ngôi nhà đầy hơi ấm. Tôi cũng chả hiểu sao khi trong lòng tôi vui đến âm ỉ mấy ngày. Cứ nghĩ đến ngày hôm ấy, giá như nó chưa từng qua….-sad-
  thay đổi nội dung bởi: admin, 01-07-2013 lúc 11:54 PM

 2. The Following 7 Users Say Thank You to admin For This Useful Post:

  —†µỳ—Þh©ñG— (28-06-2013), BeBu*. (28-06-2013), Lan.chọi (29-06-2013), MrGaConPro (29-06-2013), SR No.2 (01-07-2013), taychoi2403 (29-06-2013)

 3. #2
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Truyện Thiên Yết - Xử Nữ (Part 2)  So if you want to love me..
  Then darling don’t refrain…
  Or I’ll just end up walking…
  In the cold November rain….
  Lời bài ca “November rain” dường như là một đặc trưng cho tháng 11, tháng sinh nhật của tôi, nên tôi yêu nó đến lạ lùng. Từ nhạc điệu đến ca từ, nó làm cho tôi bị ảnh hưởng khá nhiều, tập trung vào nó một cách mộng mị quên mất mọi thứ xung quanh. Tháng này cũng là tháng bận rộn của tôi. Sinh nhật bạn bè, những sự kiện và cả sinh nhật tôi nữa. Nó như nằm theo một khuôn khổ mà hằng năm nó bắt buộc phải diễn ra. Mọi việc đều phải lên lịch từ trước để không bị việc nọ đè việc kia. 4/11 event của cung đã diễn ra thuận lợi chứ không được hoàn hảo như những gì chúng tôi sắp xếp. Đợt event qua thì đến sinh nhật của bạn tôi, một người bạn, người anh mà tôi thường chia sẻ cùng, hay trêu đùa và cùng là admin của trang “Hội những người thuộc cung Thần Nông”. Anh tên Thắng, sinh nhật anh, mời Tùng và đây là lần thứ hai tôi gặp lại. Khá bất ngờ. Cũng hí hửng ngồi chơi, nói chuyện với nhau rồi hát những bài hát đôi, thực sự vui. Trêu đùa những trò cũ rích, nhưng lúc bấy giờ tất cả đều có chung một cảm giác vui, nên mọi bài hát, mọi trò chơi, mọi hình phạt đều được hưởng ứng nhiệt tình. Tôi và Tùng chơi chán rồi, cười chán rồi, cũng có cảm giác mệt, tôi tựa vào vai Tùng một cách vô thức, tôi không biết anh nghĩ gì không, nhưng lúc này tôi mệt, tôi muốn một chỗ dựa để có cảm giác thoải mái. Cảm ơn bờ vai của anh, tôi vui, tim tôi có phút hơi loạn nhịp. Nhưng chỉ là lúc đấy rồi quên, có lẽ chỉ là cảm giác thoáng qua nhờ hơi ấm, bờ vai rộng của anh. Tôi ghét những con người quá trầm mặc, hay suy tư quá nhiều, khiến tôi có cảm giác không thoải mái và chính họ cũng rơi vào trạng thái buồn chán. Nhưng anh thì khác, anh hòa nhập, vui vẻ và chơi hết mình không nghĩ ngợi. Tôi thích anh ở điểm ấy, nhưng có lẽ với tôi bây giờ anh chỉ là người bạn “sẽ còn gặp lại” của tôi.
  Từ hôm đấy, những cuộc đi chơi của chúng tôi đều có sự hiện diện của anh. Tôi quí anh, mọi người quí anh bởi cách sống thoải mái, có trách nhiệm. Hơn nữa mỗi lần đi chơi, người tôi nghĩ đến đầu tiên lại là anh, người tôi nhắn tin rủ đầu tiên cũng là anh. Không hiểu sao, những cuộc vui tôi đều muốn anh có mặt, bởi lẽ có anh tôi thấy thoải mái và an tâm. Có những hôm không có anh, tôi lại thấy một cảm giác hẫng đến kì lạ. Chã lẽ trong tim tôi có anh rồi hay chỉ theo một thói quen với sự có mặt của anh? Tôi băn khoăn và tự tạo ra những câu hỏi mà chẳng khi nào tôi trả lời được, đặt ra hàng vạn lý do, nghi ngờ rồi cũng chả ích gì. Tôi để kệ cho nó trôi đến đâu thì đến, rồi tự khắc nó sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Tình yêu ai cho mà nhận, ai thừa mà xin. Với tôi, những gì không phải của mình hay tự tôi cảm nhận thấy không thể có được nó, tôi sẽ tự bỏ nó đi, loại ra khỏi cuộc sống. Cứ tạm thời cho nó là một thứ tình cảm thoáng qua vì nó đến quá nhanh với tôi, khiến tôi chưa thể định hình được nó là gì.
  Với Thiên Yết tôi, tình yêu mang một khái niệm chung thủy, các bạn luôn cho rằng Thiên Yết là chúa lăng nhăng, nhưng các bạn đã nhầm khái niệm của lăng nhăng và đào hoa. Thiên Yết chúng tôi khi yêu sẽ chỉ biết đến người mình yêu, có thể hi sinh cả tính mạng để cứu và bảo vệ người mình yêu. Mối tình đầu với Thiên Yết dù có sóng gió thì nó cũng vẫn mãi đẹp trong tâm trí và trong một khoảng tim. Đừng nghĩ tôi nói ra điều này để ngụy biện cho bản thân mình hay cho những Thiên Yết khác. Vì thế, tôi phải xác định đúng tình cảm của mình khi ai đó nói yêu tôi, hay tôi nói yêu họ. Tôi không muốn tình cảm thoáng qua sẽ làm mất đi tình bạn hay những mối quan hệ xung quanh tôi. Với Xử Nữ, không nên quá xô bồ, vội vàng và hơn hết không nên vồ vập một cách đáng sợ, sẽ khiến cho Xử Nữ tự biến mất mà bạn không thể tìm ra. Còn với Thiên Yết tôi, yêu mãnh liệt và cũng cầu toàn về sự hoàn mỹ của người yêu mình giống như Xử Nữ. Tôi luôn tìm kiếm sự an toàn, đáng tin cậy và anh đã cho tôi cảm giác ấy, để tội dựa vào anh tìm kiếm sự bình yên, như thể anh đang che chở cho tôi. Cuộc sống quá xô bồ, có bao nhiêu loại người mà bạn đếm được, vô số…. Vì thế tin tưởng với tôi là một điều đáng hoài nghi, bài có thể lật ngửa bất cứ lúc nào nếu như ta không để ý. Nếu tôi và Xử Nữ có nhiều điểm giống nhau thì đâu sẽ là điểm bắt đầu hay bắt đầu là sự kết thúc?....

 4. The Following 3 Users Say Thank You to admin For This Useful Post:

  BeBu*. (28-06-2013), MrGaConPro (29-06-2013), taychoi2403 (29-06-2013)

 5. #3
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Truyện: Thiên Yết - Xử Nữ (Part 3)  Tôi không phải mối tình đầu của anh……
  Tôi hỏi anh về người yêu cũ…..
  Tôi chỉ vu vơ hỏi thế thôi và không chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng anh đã cho tôi biết người yêu cũ rời bỏ anh vì thứ tình cảm của cô ta không còn bởi sự có mặt của người thứ ba. Anh nói, người ta tốt hơn anh nên để cho cô ấy đi và chính giây phút ấy anh và cô ta không còn mối quan hệ gì nữa, kể cả là “bạn”. Tôi chỉ nghe thôi, im lặng để thấm nhuần những gì anh nói, anh ghét gì và thích gì. Để khi chúng tôi bên nhau sẽ không lặp lại những gì anh đã phải trải qua. Tôi nói với anh: “Anh biết đấy, em ghét nhất là sự phản bội, nó như mũi dao giết chết con người em. Theo anh con người mang sự dối trá đánh đổi với tình yêu và hi vọng liệu có sống thoải mái không?..” Tôi hỏi anh và nhận câu trả lời là nụ cười, tôi nghĩ anh cũng hiểu những gì tôi muốn nói bằng những câu hỏi mà không có câu trả lời. Mối tình nào cũng có sự cãi vã, có hờn ghen và có lúc cả hai đắm chìm trong hạnh phúc bất tận. Bạn biết đấy Xử Nữ “chanh chua” lắm, toàn bới lông tìm vết để mà bắt bẻ. Anh thì chẳng ngoại lệ là bao, những lúc anh cao hứng lại ngồi tìm lỗi sai trong lời nói của tôi để bắt bẻ. Khi tôi tìm ra lỗi sai của anh thì câu thường trực luôn là: “Đâu, em cho anh xem bằng chứng đi”. Dĩ nhiên, một Thiên Yết như tôi cũng bó tay và làm lơ: “Anh vừa nói gì cơ?”.. Nhiều lúc tôi và anh như hai đứa trẻ con, lúc nào cũng nghĩ ra cách trêu nhau và kể cho nhau nghe về những câu chuyện cười ra nước mắt mà mình từng trải qua. Nhưng có lúc chính chúng tôi nổi giận vô cớ với nhau, những cuộc cãi vã căng thẳng đến mức chúng tôi nghĩ không thể duy trì được cái tình cảm này, nhưng nó cũng qua và mọi thứ trở lại bình thường khi một trong hai biết kìm chế và nhún nhường. Có người nói với tôi: “Xữ Nữ không thể tán mà tự đổ, một khi không có tình cảm thì cố găng đến mấy cũng thành con số không tròn trĩnh”. Lúc đầu tôi không tin vào cái nhận định này lắm, nhưng khi yêu anh, những gì anh thể hiện và tính cách của anh đã chứng minh câu nói trên kia là đúng. Ai cũng có thể yêu được Xử Nữ nhưng không phải ai Xữ Nữ cũng có thể yêu. Người thuộc cung Xử Nữ khá kĩ tính với tình yêu của mình, vì thế Thiên Yết tôi luôn phải cầu toàn trong mọi việc. Vâng và câu cửa miệng của anh là: “Bằng chứng đâu”…thế nên tôi luôn bó tay với câu trả lời….Nhiều khi tôi ngồi đặt ra rất nhiều vấn đề với mối tình của chúng tôi. Liệu cuộc cãi vã có khiến chúng tôi xa nhau, ai sẽ là người phản bội và điều tôi đặt cuối cùng là nếu người yêu cũ anh quay lại. Vì sao tôi đặt nó cuối cùng, vì nó làm tôi không quan tâm lắm, tôi không nghĩ người con gái đấy sẽ quay về và muốn anh quay lại với lời xin lỗi nhàm nhất và luôn nghe được từ nhiều cái miệng: “em biết em sai rồi, anh tha thứ cho em được không”. Thế nên tôi loại bỏ nó ra khỏi đầu, tôi sẽ đặt ra mọi tình huống để có thể tránh nó .
  Thiên Yết là con người có cái tôi khá cao… Có những cuộc dạo chơi của chúng tôi, không đẹp như những gì tôi mong đợi.. Hôm đó anh gọi điện rủ đi chơi, sửa soạn cho việc đi chơi với anh khá tốn thời gian, sau khi mọi việc đã xong, anh đến đón.
  -Đi đâu thế anh?
  -Hôm nay bạn anh rủ đi chơi cùng chúng nó, thấy em ở nhà suốt cũng chán nên rủ em đi cùng luôn. Không được à ?
  Anh luôn có kiểu nói như thế, tôi khá quen với việc này rồi nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng ngoa ngoắt thay, việc hôm đó chúng tôi đi chơi đã khiến tim tôi đau quặn lại và dường như sự kìm chế trong con người tôi đã đạt đến đỉnh điểm..
  -Bạn anh hỏi: Ai đây Tùng?
  -Anh nói: Em gái tao, đi cùng cho vui
  Tôi choáng váng đến tột cùng, hóa ra lâu nay tôi chỉ được coi là em gái anh? Ôm anh, hôn anh, nắm tay anh, dựa vai anh chỉ là cái hư vọng mà anh dành cho tôi? Tôi đủ kiềm chế để không làm không khí mất vui, và sẽ chờ, chờ để được hỏi anh suốt thời gian qua tôi là gì của anh? Anh lẳng lặng đưa tôi về nhà và trên đường đi tôi thấy tim mình đau đớn đến kì lạ, chính người mình yêu đâm một nhát vào tim mình chỉ với một câu nói vẻn vẹn 3 chữ: “Em gái tao”. Đau lắm, khó thở lắm. Hay là do tôi chưa đủ hoàn mỹ với một người như anh..Thời gian vừa rồi tôi chỉ là vật thế thân cho mối tình đã qua?
  -Anh ơi, em là gì của anh suốt thời gian qua?
  Anh chẳng nói câu nào..
  -Anh đưa em đi hôm nay để em tự biết em là người thừa trong cuộc sống của anh phải không? Thời gian qua em là vật thế thân được anh ban phát tình yêu? Em là con rối của anh à?
  Chả có câu trả lời từ anh, anh cứ thế phóng xe đi mà không để lại cho tôi lời tự biệt.
  Tôi đắm chìm trong sự đau khổ, khép mình với mọi thứ xung quanh, tắt máy. Rồi tự nhắc mình tình yêu này đến không lời nói, đi cũng vậy, chưa nói yêu nhau nên nó nhạt nhẽo đến thế thôi. Nhưng rồi có một sự thật làm tôi chết đi một nửa con người, anh quay lại với người yêu cũ. Người con gái yêu anh hai năm, sao tôi có thể sánh bằng. Tôi chết lặng đi khi lên facebook, những lời ngọt ngào của hai người. Anh có thể giết tôi bằng cách đâm tôi một nhát còn hơn để tôi sống rồi từng ngày anh cầm dao cứa vào tim tôi. Đau quặn!. Cuộc sống không anh rồi sẽ ra sao, mình tôi đau thế này ư? Tôi hận anh nhưng yêu anh rất nhiều, hay là bởi càng hận anh lại càng yêu anh? Tôi một mình ngồi quán cà phê quen thuộc của hai đứa, nhớ những kỉ niệm từng qua..
  -Chỗ kia hai đứa cùng đọc quyển tạp chí, cười khúc khích, trêu nhau, hờn ghen, cãi vã.
  -Bài nhạc này cùng nghe khi tựa vai anh
  -Gọi hai cốc nước, một cho anh, một cho tôi.
  Bị đắm chìm trong đau khổ, nên giọt nước mắt đã an ủi phần nào, khóc trong lặng thinh, khóc trong vô vọng, đau đớn đến tận cùng xương tủy. Cuộc sống cứ trôi vô định, cho thời gian cứ chảy mãi theo hướng nó đi, chứ ai bắt được nó quay lại với quá khứ tươi đẹp hay buồn đau. Gạt nước mắt trên má, tôi nhớ mình chưa mở điện thoại suốt một tuần qua, tôi mở máy định gọi cho bạn đến ngồi cùng cho bớt đi những suy nghĩ khiến tôi lạc lõng giữa dòng đời xô bồ kia. Trong máy báo về tin nhắn của những cuộc gọi nhỡ, tôi bị lặng đi với hầu hết là số của anh, rồi những dòng tin nhắn của anh..-sad-

 6. The Following 3 Users Say Thank You to admin For This Useful Post:

  BeBu*. (28-06-2013), MrGaConPro (29-06-2013), taychoi2403 (29-06-2013)

 7. #4
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Truyện: Thiên Yết - Xử Nữ ( Part cuối)..  -23h33.18/1:Em, anh xin lỗi đã không đem đến hạnh phúc cho em. Có lẽ thời gian qua, anh chưa thể xác định đúng tình cảm của mình. Cô ấy mong anh tha thứ và muốn bắt đầu lại một tình yêu mới. Em biết đấy, mối tình đầu của anh chưa phai nhạt hoàn toàn. Do anh chưa thể để em thay vị trí cô ấy trong tim anh. Tha thứ cho anh em nhé.
  Tin nhắn chẳng ngắn, cũng chẳng dài, chẳng đủ để tôi biết thời gian qua tôi là gì của anh. Anh muốn để tôi vào trái tim anh, nhưng anh chưa đủ can đảm, hay do tình yêu của tôi không đủ nhiều với anh?
  -11h15.20/1: Anh muốn nói chuyện với em nhưng em cứ tắt máy như thế. Nhắn tin lại cho anh khi em đọc được tin nhắn này nhé.
  -8h20.21/1: Em đang ở đâu, anh qua nhà thì bố mẹ em nói em không có nhà, anh gọi thì cứ tắt máy vậy. Em đừng làm anh lo thế chứ.
  Khi đọc đến dòng tin nhắn này của anh, tim tôi càng đau hơn. Tôi là gì mà anh phải lo lắng, anh cứ nhắn tin như vậy sao tôi quên được anh đây? Tôi không thể độc ác với anh được, tôi có thể hi sinh vì anh, làm mọi việc cho anh, nhưng khi anh đâm vào tim tôi, sao tôi không thể đứng dậy để mặc mọi việc và làm anh hối hận với những gì đã qua? Ngoài kia trời bắt đầu mưa, những giọt mưa lất phất của mùa đông giá rét, nó nhỏ bé thế thôi, nhưng nó khiến con người ta lạnh đến thấu xương. Mưa cứ đua nhau rơi xuống ướt dần từng mảng đường rồi lan rộng ra xung quanh. Tôi không thể khóc được nữa, không còn tin vào tình yêu nữa… Đúng thật, cuộc sống thật quá bất công, người tôi yêu quay lưng với tôi để đến với người con gái khác, tại sao vậy? Cuộc sống đối với tôi sao khắc nghiệt đến thế. Anh là người mang lại hạnh phúc cho tôi, rồi cũng chính anh mang cái hạnh phúc mỏng manh ấy đi, tình yêu của tôi với anh quá xa vời. Cuộc sống vốn đã quen có anh làm tôi trở nên khó khăn, luôn nghĩ đến anh và cũng cố gắng quên anh. Dù một năm, hay vài năm rồi tôi cũng sẽ quên được anh, nhưng sao anh ác đến thế, nhắn tin rồi gọi điện cho tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Tôi đổi số điện thoại khác để không phải nhận tin nhắn của anh hay cuộc gọi từ anh.
  Ba tháng trôi qua, tôi vẫn thế, đến quán cà phê quen thuộc để nhớ đến anh một chút tôi. Sáng nay trời vẫn mưa, trên những ô cửa kính đọng lại những giọt nước đang lăn dài. Tôi mơ hồ nhìn theo giọt nước đang chảy trên tấm kính, một cái nhìn vô hướng và vô định, rồi tôi chợt nhận ra một dáng người dong dỏng cao khá quen thuộc, tấm lung đẹp đến mê hồn, mái tóc hơi rối vì mưa đã được chủ nhân của nó vuốt lại gọn gàng, áo len kẻ với cái khăn quàng màu ghi, quần màu đá hơi bạc và giầy thể thao. Đơn giản nhưng thu hút, phong cách của anh. Nhưng khoan, sao lại là anh? Anh đang làm gì ở đây? Anh đi một mình hay đi với người con gái kia? Tim tôi lại đau thêm, anh đưa người con gái ấy đến nơi mà chúng ta hay ngồi những lúc buồn hay vui sao? Anh hứa với tôi nơi đây chỉ dành cho anh và tôi thôi mà. Khi anh còn ngoài kia, nhưng sao tôi lại chùn chân không đứng dậy bước đi nơi khác, nơi không có sự hiện diện của anh. Tôi thấy anh chạy thật nhanh vào quán, có thể do ngoài kia đang mưa, anh nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Sao lúc này tôi thấy bình yên đến vậy, chỉ cần nhìn thấy anh là đủ. Ánh mắt tôi gặp mắt anh nhìn, tôi vội cụp xuống và mong anh chưa từng nhìn thấy tôi. Có tiếng bước chân lại gần hơn với phía tôi ngồi.. Tôi nhắm mắt lại, tiếng bước chân không còn nữa, chắc không phải anh tiến về phía tôi, khi ngẩng lên thì anh đang đứng ngay trước mặt tôi. Anh như thể đang tức giận, nhưng tại sao chứ?
  -Cuối cùng anh cũng tìm thấy em, anh biết em sẽ đến đây.
  -Tại sao anh phải tìm tôi làm gì? Anh đến với cô ta à?-Không hiểu sao lúc ấy tôi có thể đủ bình tĩnh để nói với anh những câu đó, hay vì tôi đã đau quá nhiều rồi.
  -Vì anh biết người anh cần che chở là ai-Anh nói chậm từng từ khiến tai tôi cứ ong ong với lời nói của anh
  -Là a……-Tôi lắp bắp
  Anh chưa để tôi nói hết câu.
  -Là em, cái đồ ngờ nghệch luôn làm anh lo lắng, em biết anh tìm em vất vả thế nào không, may mà anh nhớ ra quán cà phê này em hay đến nhất. Anh không hiểu sao anh lại nhớ em đến kì lạ, từ khi không có em anh thấy trống trải đến kì lạ, như anh vừa mất đi một thứ quan trọng với cuộc đời anh.
  Những gì anh nói là thật sao? Hay do tôi bị ù tai mà nghe nhầm? Tôi băn khoăn với câu nói của anh. Anh nói tiếp:
  -Anh yêu em!
  Tôi sững sờ trước câu nói của anh. Tôi đang cảm thấy nó không phải là hiện thực cho lắm, hay tôi đang mơ. Đập đầu xuống bàn một cái thử xem, đau thật đấy.
  -Là thật hả anh?
  Anh tròn mắt nhìn nó..
  -Em vừa làm gì thế? Không biết đau à? Để anh đánh cho
  Tôi cười và bảo anh:
  -Em muốn xem đây là mơ hay thật, nhưng nó là thật anh ạ. Đau lắm.
  Tại sao khi yêu Thiên Yết lại ngớ ngẩn đến vậy? Còn Xử Nữ lại khó xác định được tình cảm của mình? Sự nghi ngờ và ngớ ngẩn của tôi lên ngôi:
  -Anh yêu em đến bao giờ?
  -Anh không biết sẽ yêu em đến bao giờ, nhưng anh chỉ biết bây giờ, ngay lúc này đây anh yêu em và muốn bảo vệ em, tình yêu nhỏ bé rồi sẽ lớn dần em ạ.
  -Đồ độc ác, tại sao đến bây giờ anh mới quay về với em. Anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh sao.
  -Anh xin lỗi mà đồ ngốc. Nhưng tại em tắt máy, đổi số nên anh không tìm được em đấy chứ, đến nhà thì bố mẹ em không cho gặp. Anh biết làm thế nào? Từ nay em mà tắt máy với đổi số thì chết với anh.
  Rồi anh cầm điện thoại của tôi lên, gọi sang máy anh để lưu lại số mới. Anh lưu số tôi là Honey, tôi thấy ấm lòng đến kì lạ. Rôi tôi quay sang nói với anh:
  -Anh ơi, khi nào anh chán em rồi anh nói cho em biết nhé. Anh đừng lo, em không níu anh lại đâu, khi đó em sẽ để anh sống thoải mái với những ngày không có em bên cạnh. Chơi chán rồi thì anh lại quay về với em anh nhé.
  Anh không nói gì, cười rồi ôm tôi vào lòng. Anh biết không, em đang cười trong dòng nước mắt ngập tràn của hạnh phúc.
  Thiên Yết yêu Xử Nữ !!!

 8. The Following 2 Users Say Thank You to admin For This Useful Post:

  BeBu*. (28-06-2013), MrGaConPro (29-06-2013)

 9. #5
  Vì a là Sói [NA]MrToOnG's Avatar
  Tham gia ngày
  29 Mar 2011
  Đến từ
  mênh mông biển cả
  Bài gửi
  16,323
  Đội tuyển
  Đội AOE Nghệ An
  Thanks
  316
  Thanked 465 Times in 328 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  bóc tem hà hâm cái

  chưa kịp đọc
  AOE - mãi mãi niềm đam mê Hidden Content

 10. #6
  Chém gió có phong cách Mr.Tiến37's Avatar
  Tham gia ngày
  21 Mar 2011
  Đến từ
  www.aoeviet.vn
  Bài gửi
  1,437
  Đội tuyển
  Đội AOE Nghệ An
  Thanks
  97
  Thanked 75 Times in 43 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Dài vãi ra mà còn xì pam mấy part thế này, đọc sưng cả mắt
  Nếu đã lăng nhăng... thì đừng yêu ai vội
  Đã cho người ta cơ hội... thì đừng làm tội người ta
  Nếu thấy không hợp... thì đừng nói thương ♥
  Đã xác định thương... thì đừng tương tư ai khác ♥

  Đàn ông đã lấy vợ thì không biết sợ địa ngục nữa Hidden Content

 11. #7
  βęçųz sђε ηευα ķησws...

  13abyKnight's Avatar
  Tham gia ngày
  18 Mar 2012
  Đến từ
  nơi tình yêu bắt đầu...
  Bài gửi
  13,962
  Đội tuyển
  Đội AOE Hà Nội
  Thanks
  882
  Thanked 1,257 Times in 950 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  chị admin đáng kính
  Hidden Content Why did I fall in love with you ... Hidden Content

 12. #8
  Camel Rider - Lạc đà Hoàng Lan's Avatar
  Tham gia ngày
  24 Jun 2012
  Đến từ
  Hà Nội
  Bài gửi
  256
  Đội tuyển
  Đội AOE Hà Nội
  Thanks
  85
  Thanked 184 Times in 62 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Thiên Yết vs Song Ngư.

  Nhưng Song Ngư nợ Thiên Yết nhiều lắm.
  Mình không phải anh/game thủ Hoàng Lan của Thái Bình nhé, ghi lại ở đây để mọi người khỏi nhầm Hidden Content

 13. #9
  Guard Tower - Tháp canh nâng cấp Mem mới's Avatar
  Tham gia ngày
  18 Mar 2012
  Đến từ
  Đà Nẵng
  Bài gửi
  592
  Đội tuyển
  Đội AOE Thanh Hóa
  Thanks
  24
  Thanked 15 Times in 15 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Trích Nguyên văn bởi 13abyKnight View Post
  chị admin đáng kính
  .

 14. #10
  Đại Ca Của Thiên Địa Hội [TDH] Kho_Kho's Avatar
  Tham gia ngày
  22 Aug 2010
  Đến từ
  Thiên Địa Hội - Đại Ca
  Bài gửi
  8,115
  Thanks
  1,551
  Thanked 1,358 Times in 1,161 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Dài quá không đọc đâu
  Hidden Content
  Nơi cảm xúc thăng hoa, xóa nhòa giới tính Hidden Content


 15. #11
  Armored Elephant - Voi thần Mr Tu's Avatar
  Tham gia ngày
  15 Mar 2013
  Bài gửi
  3,835
  Đội tuyển
  Đội AOE Hà Nội
  Thanks
  102
  Thanked 256 Times in 177 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  khả năng e là ng sống rât nội tâm nhưng được che dấu bởi bề ngoài lạnh lùng... cảm nhận như vậy k bít đúng k nhỉ?

 16. #12
  Nụ Hồng Mong Manh
  F Luv's Avatar
  Tham gia ngày
  02 Dec 2011
  Đến từ
  Nơi lừa kèo chém gió, nơi người trẻ cõng người già, gà cõng pro..
  Bài gửi
  22,252
  Đội tuyển
  Đội Du Kiếm Giang Hồ
  Thanks
  360
  Thanked 6,258 Times in 3,925 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  đọc chap 1 và chap cuối..

  những part sau để dành onl điện thoại đọc sau
  Mình nghĩ rằng con gái lúc ấy đủ thông minh để biết mình đang bị dụ... Ngay cả lúc đầu có ko biết, thì lúc sau cũng phải hiểu ra con trai muốn gì. Đừng bảo con trai dụ con gái, nếu con gái ko đồng ý thì có ở cùng 1 phòng con trai cũng chả làm gì được. Thế nên các bạn nữ đừng chống chế là mình bị dụ ạ. Mình chả tin đâu.
  Hidden Content

 17. #13
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  từng yêu 1 song ngư, yêu 1 xử nữ....

  giờ đang học cách yêu chính bản thân mình . Yết ơi là yết

 18. #14
  -Forever-Alone- -B-M-T-'s Avatar
  Tham gia ngày
  01 Feb 2012
  Đến từ
  Sơn La
  Bài gửi
  6,302
  Đội tuyển
  Đội Arsenal FC
  Thanks
  98
  Thanked 115 Times in 90 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  đề nghị ad cho thêm hình ảnh cho nó sinh động
  Thơ tui chỉ có bốn câu
  Đã xong câu một bắt đầu câu hai
  Câu ba sáu chữ không dài
  Đã xong câu bốn hết bài xong thơ

 19. #15
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Trích Nguyên văn bởi Hoàng Lan View Post
  Thiên Yết vs Song Ngư.

  Nhưng Song Ngư nợ Thiên Yết nhiều lắm.
  yết hợp với song ngư. nhưng song ngư quá yếu mềm... yết luôn gây đau khổ cho song ngư...

 20. #16
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Sự ghen tuông, đố kỵ là điểm yếu lớn nhất của phụ nữ cung T.Y, nó thường cao gấp đôi so với các cung khác. Lòng đố kỵ của nàng được viết bằng những chữ cái IN HOA và bằng 1 loại mực không thể nào bôi xóa...


  p/s ; mình hay ghen quá

 21. #17
  —»¶–¶!€¶²•ß Á™ sieugadaihiep's Avatar
  Tham gia ngày
  24 Dec 2006
  Bài gửi
  6,116
  Đội tuyển
  Đội Du Kiếm Giang Hồ
  Thanks
  937
  Thanked 586 Times in 352 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  a thiên bình + ma kết yêu cung nào thì hợp nhỉ , toàn để cho gái yêu thôi
  Aoevietnam.org - mãi mãi niềm đam mê

 22. #18
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Thiên Yết có quá nhiều cảm xúc và đam mê, thậm chí mù quáng... nàng có thể sẵn sàng chết vì đam mê đó.. NHƯNG khi nàng nhận ra nó không xứng đáng, nàng sẽ trở nên cực kì tàn nhẫn.

 23. #19
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Trích Nguyên văn bởi sieugadaihiep View Post
  a thiên bình + ma kết yêu cung nào thì hợp nhỉ , toàn để cho gái yêu thôi
  a
  cung gì .

 24. #20
  admin's Avatar
  Tham gia ngày
  23 Dec 2006
  Bài gửi
  0
  Đội tuyển
  Chưa có đội
  Thanks
  413
  Thanked 1,207 Times in 411 Posts

  Default Ðề: Thiên Yết s2 Xử Nữ --- Cũng là 1 kết thúc

  Thiên Yết thường khá là đam mê quyền lực, nàng đủ thực dụng, đủ mánh khóe để đạt được những điều mình muốn.. nàng thừa biết cách sử dụng mọi điểm mạnh để điều khiển người khác..

Trang 1/14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... cuốicuối

Thông tin Chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang đọc chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ Đề Khác

 1. Trả lời: 47
  Bài mới gửi: 09-09-2012, 10:17 PM
 2. [ 333HD TTTT ] 19h24/10/2011 : Thám Hoa vs Tư Siêu - Thiên Long vs Ỷ Thiên
  By maiyeuem115 in forum International Friend Relationship
  Trả lời: 64
  Bài mới gửi: 26-10-2011, 02:36 AM
 3. 18/5 trực tiếp lôi đài thi đấu Thiên Long VS Ỷ thiên 333hd
  By alibobo192001 in forum International Friend Relationship
  Trả lời: 11
  Bài mới gửi: 20-05-2011, 07:17 PM
 4. 19h 15/1/2010: Death Match: Thám Hoa_Quỷ Bảo Bảo vs Siêu Tinh Thiên Thiên
  By SONLE^_GZ in forum International Friend Relationship
  Trả lời: 33
  Bài mới gửi: 15-01-2011, 10:51 PM
 5. 19h 27/8/2010 333hd.com Thiên Long 1 vs (Ỷ Thiên 1 hoặc Kích Tình 1)
  By SONLE^_GZ in forum International Friend Relationship
  Trả lời: 98
  Bài mới gửi: 28-08-2010, 09:20 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không có quyền post chủ đề mới
 • Bạn không có quyền trả lời bài viết
 • Bạn không có quyền post đính kèm
 • Bạn không có quyền sửa bài viết của mình
 •  
Chơi game pikachu miễn phí | m88 | Thiet ke nha dep | Đèn led | hinh nen | làm đẹp mẹo | Thiết kế nội thất | Thiet ke nha dep | Ðèn led | Thiết kế web đẹp | android themes | nhac hai ngoai | Phần mềm quản lý | Kế toán doanh nghiệp | Phần mềm kế toán | tin quan su | Giầy nam | ve may bay | Chuyên trang Tin giải trí | Tư vấn thiết kế nội thất chung cư chuyên nghiệp | 3d wallpaper |mahjong connect | nickelodeon games |ipad wallpaper| 188bet.com | 188Bet| gry mario| flower wallpaper| M88| barbie dress up games| M88| 12Bet| android themes| galaxy s5 wallpaper| bloons tower defense 7| iphone themes| powerpoint templates| galaxy wallpaper hay qua| xperia z2 wallpaper| ipad mini wallpaper| xổ số | apple wallpaper | iphone 6 wallpaper ban gai |Nghe nhac dj cuc hay | tin the gioi | car wallpaper | ipad themes | clip aoe | chim se di nang