Video ChimSeDiNang, Next_Garung vs Bibi, Hehe ngày 18/9/2014
  Video No.1, Chip Boy vs Vane_Love, Chip Đẹp Zai ngày 18/9/2014
  Video Vane_Love, Chip Đẹp Zai vs No.1, Chip Boy ngày 18/9/2014
  Video ChimSeDiNang vs Bibi ngày 18/9/2014
  Video Bibi vs ChimSeDiNang ngày 18/9/2014
  VIDEO AOEVIET + BIBI VS GAMETV NGÀY 17/9/2014
  VIDEO GAMETV VS AOEVIET + BIBI NGÀY 17/9/2014
  VIDEO VANE_LOVE, CHIP VS YUGI, CAM QUÝT NGÀY 17/9/2014
  Video Vane_Love, YuGi vs Bibi, Vô Thường ngày 16/9/2014
  Video Vane_love, Vô Thường vs Yugi, Hehe ngày 16/9/2014
  Vane_Love, Tom vs YuGi, Hehe ngày 16/9/2014
  Video Vô Thường, Chip Boy vs Meo Meo, Chip Đẹp Zai ngày 16/9/2014
  Video Vane_Love, Tom vs YuGi, Hehe ngày 15/9/2014
  Video Tiểu Thủy Ngư (màu 3) vs Shenlong (màu 6) - Chung kết giải solo top 10 AoE China ngày 14/9/2014
  Video Sơ Luyến (màu 7) vs Shenlong (màu 6) - Bán kết giải solo top 10 AoE China ngày 14/9/2014
  Video Tiểu Thủy Ngư (3) vs Đại Trù (2) - Bán kết giải solo top 10 AoE China ngày 14/9/2014
  ChimSeDiNang, Gunny vs Bibi, Hoàng Mai Nhi ngày 14/9/2014
  Bibi, Hoàng Mai Nhi vs ChimSeDiNang, Gunny ngày 14/9/2014
  Video Tom, Vô Thường vs Vane_Love, Chip ngày 13/9/2014
  Video Vô Thường, Chip Boy vs Vane_Love, Phương Tú ngày 12/9/2014
  Video Hồng Anh, Vô Thường vs Vane_Love, Chip Đẹp Zai ngày 12/9/2014
  Video No.1, Chip Boy vs Vane_Love, Chip Đẹp Zai ngày 12/9/2014
  VIDEO GUNNY, MỸ ĐÌNH VS NO.1 CHIP BOY NGÀY 11/9/2014
  VIDEO NO.1 CHIP BOY VS GUNNY, MỸ ĐÌNH NGÀY 11/9/2014
  Video Tiểu Tiểu Hiệp (3) vs Võ Lực (6) ngày 10/9/2014
  Video Sơ Luyến (3) vs Mỹ Tịch (2) ngày 10/9/2014
  Video Mỹ Tịch (2) vs Dai Dai (1) ngày 10/9/2014
  Video ChimSeDiNang vs No.1 ngày 10/9/2014
  Video GameTV vs Skyred ngày 10/9/2014
  Video Skyred vs GameTV ngày 10/9/2014
  Video Sơ luyến (2) vs Tiểu Thủy Ngư (3) - Shang hỗn mã ngày 9/9/2014
  Video Tiểu Tiểu Hiệp (2) vs Đại Trù (3) - Shang hỗn mã ngày 9/9/2013
  Video GameTV vs Aoeviet + Bibi ngày 9/9/2014
  Video Vane_Love, Tom vs YuGi, Meo meo ngày 9/9/2014
  Video Aoeviet + Bibi vs GameTV ngày 9/9/2014
  Video Tiểu Hòa Ca (4) vs Shenlong (3) - Shang hỗn mã ngày 8/9/2014
  Video Tiểu Thủy Ngư (3) vs DaiDai (6) - Shang hỗn mã ngày 8/9/2014
  Video Tiểu Tiểu Hiệp (3) vs Tiểu Hòa Ca (4) - Shang hỗn mã ngày 8/9/2014
  Video Vane_Love, Dream Xthu vs YuGi, Quýt ngày 8/9/2014
  VIDEO GUNNY, TOM VS VANE_LOVE, VÔ THƯỜNG NGÀY 7/9/2014
  VIDEO VANE_LOVE, VÔ THƯỜNG VS GUNNY, TOM NGÀY 7/9/2014
  VIDEO SKYRED VS TRƯỜNG SA NGÀY 7/9/2014
  VIDEO TRƯỜNG SA VS SKYRED NGÀY 7/9/2014
  VIDEO ACC - CK TỔNG – CHUNG KẾT – HOÀNG MAI NHI VS CHIMSEDINANG NGÀY 6/9/2014
  Video Chim Sẻ Đi Nắng Vs Hoàng Mai Nhi CK Nhánh Thắng 6/9/2014 BLV Tuấn Tiền Tỷ
  Video ACC - CK Tổng: Vòng 2 – Nhánh Thua – ChipBoy96 vs Chu Phương Tú ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: Vòng 3 – Nhánh Thắng – VaneLove vs ChimSeDiNang ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: – Vòng 3 – Nhánh Thắng – ChimSeDiNang vs Vane_Love ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: – Vòng 2 - Nhánh Thắng - ChimSeDiNang vs Vũ Minh Hiếu ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: – Vòng 2 – Nhánh Thắng – Vũ Minh Hiếu vs ChimSeDiNang ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: – Vòng 2 - Nhánh Thắng – Hoàng Mai Nhi vs Phạm Đình Khuê ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: – Vòng 2 - Nhánh Thắng – VaneLove vs Lưu Hải Tú ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: Vòng 2 - Nhánh Thắng – Hồng Anh vs Chu Phương Tú ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: Vòng 1 - Lương Quang Thiết vs Chu Phương Tú ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: Vòng 1 - Trần Đăng Khoa vs Vũ Minh Hiếu ngày 6/9/2014
  Video ACC - CK Tổng: Vòng 1 - ChipBoy96 vs Lưu Hải Tú ngày 6/9/2014
  Video Vane_Love, Chip vs BiBi, Tài Còi ngày 6/9/2014
  Video Aoeviet vs Vĩnh Phúc ngày 5/9/2014
  Video No.1, Chip Boy vs YuGi, Exciter ngày 5/9/2014
  Video Vane_Love, Tom vs BiBi, Vô Thường ngày 5/9/2014
  Video Shenlong (8), Tiểu Thủy Ngư (3), Sơ luyến (4) vs DaiDai (1), Minh Nhật (5), Tiểu Tiểu Hiệp (6) ngày 4/9/2014
  Video GameTV vs Liên Quân ngày 4/9/2014
  Video Vane_Love, Mỹ Đình vs Yugi, Tom ngày 4/9/2014
  Video Hồng Anh, Chipboy vs BiBi, Bông ngày 4/9/2014
  Video AV_Bống, AV_Trangbeybe vs Mỹ Đình, Tý ngày 3/9/2014
  Video Một trận cầm cung R siêu hay của Chipboy
  Video Gunny, Chipboy vs Yugi, Exciter ngày 3/9/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs BiBi, HeHe ngày 3/9/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs BiBi, HeHe ngày 3/9/2014
  Video VN_Hồng Anh vs TQ_Siêu Hạng Lam Thiên ngày 2/9/2014
  Video Dream Xthu, Vinh Tun vs Quang GT, Hoài Anh ngày 2/9/2014
  Video ChimSeDiNang, Gunny vs Bibi, Vane_Love ngày 1/9/2014
  Video Bibi, Vane_Love vs Chim Se Di Nang, Gunny ngày 1/9/2014
  Video No.1, Chip Boy Vs Tom, Chip Đẹp Zai Ngày 30/8/2014
 
Video Liên Quân vs GameTV ngày 30/8/2014
  Video No.1, Chip Boy Vs Tom, Chip Đẹp Zai Ngày 30/8/2014
 
Video Bibi, Hehe vs Hoàng Mai Nhi, Vane_love ngày 29/8/2014
  Video Hồng Anh, No.1 vs YuGi, Meo meo ngày 29/8/2014
 
Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Hehe ngày 29/8/2014
  Video Next, Xi Măng vs Vô Thường, Tài Còi ngày 28/8/2014
 
Video Gunny, Chip Boy vs YuGi, Cam Quýt ngày 28/8/2014
  VIDEO PHÓNG VIÊN VTC PHỎNG VẤN BLV G_MAN - NGƯỜI THỔI HỒN CHO CÁC TRẬN GAME ĐỈNH CAO
 
Video Gunny, Chip Boy vs YuGi, Exciter ngày 28/8/2014
  Video Bibi, Meo meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 28/8/2014
 
Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Bibi, Meo meo ngày 28/8/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Gunny, No.1 ngày 27/8/2014
 
Video Gunny, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 27/8/2014
  Video Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy siêu nhân Bibi
 
Video Vane_Love, Vô Thường vs Gunny, Tom ngày 26/8/2014
  Video Gunny, Tom vs Vane_Love, Vô Thường ngày 26/8/2014
 
Video Bibi, Hehe vs YuGi, Meo Meo ngày 26/8/2014
  Video Aoeviet vs Vĩnh Phúc ngày 26/8/2014
 
Video Skyred vs Đông Anh Club ngày 26/8/2014
  Video Hồng Anh, No.1 vs Bibi, Vô Thường ngày 25/8/2014
 
Video Chip Boy vs No.1 ngày 25/8/2014
  Video Vane_Love, Tý vs Bibi, Cá Sấu ngày 25/8/2014
 
Video YuGi, Meo meo vs Gunny, Tom ngày 25/8/2014
  Video Gunny, Tom vs YuGi, Meo meo ngày 25/8/2014
 
Video ChimSeDiNang, 9x_pro vs Bibi, Hehe ngày 24/8/2014
  Video Bibi, Hehe vs ChimSeDiNang, 9x_pro ngày 24/8/2014
 
Video Gunny, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 24/8/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Gunny, No.1 ngày 24/8/2014
 
Video Bibi vs ChimSeDiNang ngày 24/8/2014
  Video Chimsedinang Vs Bibi Ngày 24/8/2014
 
Video Quang GT, Spam vs Phương Tú, Jerry ngày 24/8/2014
 
Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Gunny, Hồng Anh ngày 23/8/2014
  Video Gunny, Hồng Anh vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 23/8/2014
 
Video Xuân Thứ, Phương Tú vs Mỹ Đình, Chíp ngày 23/8/2014
  Video Phương Tú, Exciter vs Chip Đẹp Zai, Tý ngày 22/8/2014
 
Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs Gunny, No.1 ngày 22/8/2014
  Video Gunny, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 22/8/2014
 
Video Xuan Thu, Haha vs No Name, Gà Chọi ngày 22/8/2014
  Video Phương Tú, Xi Măng vs No Name, Vô Danh ngày 22/8/2014
 
Video Hồng Anh, No.1 vs Gunny, Tom ngày 21/8/2014
  Video Gunny, Tom vs Hồng Anh, No.1 ngày 21/8/2014
 
Video Vane_Love, Tý vs YuGi, Chip ngày 21/8/2014
  Video Hồng Anh, No.1 vs ChimSeDiNang, Cam Quýt ngày 20/8/2014
 
Video ChimSeDiNang, Cam Quýt vs Hồng Anh, No.1 ngày 20/8/2014
  Video Shenlong (8), Sơ Luyến (1), Đại Trù (7) vs Mỹ Tịch (6), Phong Lưu Tình (4), Tiểu Hoa Ca (3) ngày 19/8/2014 (quay Máy Shenlong)
 
Video Shenlong (2), Dai Dai (1) vs Võ Lực (6), Đại Trù (4) ngày 19/8/2014 (Quay máy Shenlong)
  Video Bibi, Meo Meo vs Gunny, Vane_love ngày 19/8/2014
 
Video Gunny, Vane_Love vs Bibi, Meo meo ngày 19/8/2014
  Video Hehe, Tý vs Exciter, Xuân Thu ngày 19/8/2014
 
Video Aoeviet vs Liên Quân ngày 19/8/2014
  Video YuGi, Meo meo vs Gunny, Tom ngày 19/8/2014
 
Video Gunny, Tom vs YuGi, Meo meo ngày 19/8/2014
  Video GameTV 1 vs GameTV 2 ngày 19/8/2014
 
Video Xi Măng, Phương Tú vs No Name, Trang Baby ngày 19/8/2014
  Video Trận cầm Assyrian đầy cảm xúc của Chimsedinang
 
Video Trận Shang 21 dân phũ phàng của Gunny
  Video Vane_love, Hoàng Mai Nhi vs Bibi, Meo Meo ngày 18/8/2014
 
Video Bibi, Meo Meo vs Vane_love, Hoàng Mai Nhi ngày 18/8/2014
  Video Bibi, Meo meo vs Vane_Love, Gunny ngày 18/8/2014
 
Video Chip, Vô thường vs Mỹ Đình, Tý ngày 18/8/2014
  Video BLV Tuân Tiền Hải vs BLV Mạnh Bống ngày 18/8/2014
 
Video Hoàng Mai Nhi, Vane_Love vs ChimSeDiNang, Gunny ngày 17/8/2014
  Video ChimSeDiNang, Gunny vs Hoàng Mai Nhi, Vane_Love ngày 17/8/2014
 
Video Giang BG vs Juliet - Chung kết giải solo Miss AoE ngày 17/8/2014
  Video Juliet vs Giang BG - Chung kết giải solo Miss AoE ngày 17/8/2014
 
Video Vane_Love, Tý vs YuGi, Cam Quýt ngày 16/8/2014
  Video Vòng bảng giải solo 3 thể loại Miss AoE ngày 16/8/2014
 
Video Liên Quân vs Skyred ngày 16/8/2014
  Video Skyred Vs Liên Quân Ngày 16/8/2014
 
Video Tommy Trọc vs Vany ngày 15/8/2014
  Video Vane_Love, Tý vs Yugi, Exiter ngày 15/8/2014
 
Video Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs Gunny, Chip Boy ngày 15/8/2014
  Video Gunny, Chip Boy vs Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình ngày 15/8/2014
 
Video ChimSeDiNang bị công an bắt vì tội giết 9 con voi ở bản Đôn
  Video Hà Nội vs Gametv ngày 14/8/2014
 
Video GameTV vs Hà Nội ngày 14/8/2014
  Video Gunny, Vane_Love vs Bibi, Meo meo ngày 13/8/2014
  Video Bibi, Meo meo vs Gunny, Vane_Love ngày 13/8/2014
  Video YuGi, Hehe vs Gunny, Chip Boy ngày 13/8/2014
  Video Gunny, Chip Boy vs YuGi, Hehe ngày 13/8/2014
  Video 3vs3 - Bình luận viên và ông bầu GameTV ngày 12/8/2014
  Video Fan hâm mộ gửi tới thần đồng Chimsedinang ngày 12/8/2014
  Video Bibi, Meo Meo vs Hoàng Mai Nhi, Vane_love ngày 12/8/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Vane_love Vs Bibi, Meo Meo Ngày 12/8/2014
  Video Gunny cầm persian chém như giang hồ
  Video Pha vẩy BE thần thông quảng đại của Mỹ Đình
  Video Hà Nội Vs Gametv Ngày 11/8/2014
  Video GameTV vs Hà Nội ngày 11/8/2014
  Video Yugi, Meo Meo vs Gunny, Tom ngày 11/8/2014
  Video Gunny, Tom vs YuGi, Meo meo ngày 11/8/2014
  Video Tom, Chip vs Vane_Love, Tý ngày 10/8/2014
  Video Gunny, Chip Boy vs Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình ngày 10/8/2014
  Video Gunny vs Chip Đẹp Zai ngày 10/8/2014
  VIDEO GUNNY, CHIP BOY VS YUGI, EXCITER NGÀY 9/8/2014
  VIDEO HỒNG ANH VS BIBI NGÀY 9/8/2014
  VIDEO BIBI VS HỒNG ANH NGÀY 9/8/2014
  VIDEO GUNNY, CHIP BOY VS YUGI, PHƯƠNG TÚ NGÀY 9/8/2014
  VIDEO VANE_LOVE, TÝ VS NO.1, CHIP NGÀY 9/8/2014
  VIDEO NO.1, CHIP VS VANE_LOVE, TÝ NGÀY 9/8/2014
  VIDEO VÒNG BẢNG GIẢI 2VS2 TOÀN HÀ TĨNH NGÀY 9/8/2014
  Video Bibi, Cam Quýt Vs Meo Meo, Hehe Ngày 8/8/2014
  Video Hồng Anh vs Những người bạn ngày 8/8/2014
  Video Bibi + Cam Quýt + 2 Tạ vs Meo Meo + Hehe + 2 Tạ ngày 8/8/2014
  Video Gunny, Qủa Sầu Riêng vs Hoàng Mai Nhi, Tý ngày 8/8/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Tý vs Gunny, Qủa Sầu Riêng ngày 8/8/2014
  Video Những pha ốp nhà hay nhất của team Skyred năm 2014
  Video Đừng đùa khi ChimSeDiNang cầm Persian đánh chắc nhà
  Video Trận cầm Roman chém siêu hay của Meo meo
  Video Vane_Love, Chip vs MeoMeo, HeHe ngày 7/8/2014
  Video Vane_love, Chip Đẹp Zai Vs Meo Meo, Hehe Ngày 7/8/2014
  Video GameTV vs Hà Nội ngày 7/8/2014
  Video Hà Nội vs GameTV ngày 7/8/2014
  Video MeoMeo, BiBi vs Vane_Love, Gunny ngày 6/8/2014
  Video Vane_Love, Gunny vs MeoMeo, BiBi ngày 6/8/2014
  Video Phương Tú, Exciter vs Mỹ Đình, Tý ngày 6/8/2014
  Video Vane_Love, Chip vs Gunny, Tom ngày 6/8/2014
  Video Gunny, Tom vs Vane_Love, Chip ngày 6/8/2014
  Video Tutj, Tý vs Vô Thường, Chip Ngày 5/8/2014
  Video GameTV vs Thái Bình Ngày 5/8/2014
  Video Thái Bình vs GameTV ngày 5/8/2014
  Video Bản lĩnh, độ chì và sự tinh quái của Tiểu Bạch Long
  Video Siêu Nhân Bibi Cầm Yamato Cân Tươi 3 Nhà
  Video Gunny, Chip vs Vane_Love, Vô Thường ngày 4/8/2014
  Video Vane_love, Vô Thường vs Gunny, Chip Ngày 4/8/2014
  Video Hà Nội vs GameTV ngày 4/8/2014
  Video Hồng Anh vs Những người bạn ngày 3/8/2014
  Video ChimSeDiNang vs Hồng Anh ngày 3/8/2014
  Video ChimSeDiNang vs Hoàng Lan + Bầu Huấn ngày 3/8/2014
  Video clip GameTV vs Skyred ngày 3/8/2014
  Video clip Skyred vs GameTV ngày 3/8/2014
  Video clip Chip Boy, Núi vs Exciter, Phương Tú ngày 2/8/2014
  Video clip Vane_Love, No.1 vs Bibi, Hehe ngày 2/8/2014
  Video clip Bibi, Hehe vs Vane_Love, No.1 ngày 2/8/2014
  Video clip Phạm Đình Khuê vs Trần Văn An: Chung Kết CGA Cup 2014 Hải Dương Ngày 2/8/2014
  Video clip [VN]_Hồng Anh vs [CN]_Siêu Hạng Lam Thiên ngày 2/8/2014
  Video clip Chung Kết Actw8: Chimsedinang vs Chip Boy Ngày 2/8/2014
  Video clip Chung kết ACTW8: Chip Boy vs ChimSeDiNang ngày 2/8/2014
  Video clip Hồng Anh và Những người bạn ngày 2/8/2014
  Video clip GameTV vs Team Cộng Đồng ngày 2/8/2014
  Video clip Gunny, Vane_Love vs Meo meo, Bibi ngày 1/8/2014
  Video clip Meo meo, Bibi vs Gunny, Vane_Love ngày 1/8/2014
  Video clip No.1, Chip Boy vs Tom, Quang GT ngày 1/8/2014
  Video clip Gunny, Chip vs Vane_Love, Vô Thường ngày 31/7/2014
  Video clip Vane_love, Vô Thường vs Gunny, Chip Ngày 31/7/2014
  Video clip Shenlong (màu 1) vs Tiểu Hoa Ca (màu 2) ngày 30/7/2014
  Video clip ACTW8: Lưu Hải Tú vs Chu Phương Tú ngày 31/7/2014
  Video clip ACTW8: Phùng Quang Tiến vs Nguyễn Đức Hùng ngày 31/7/2014
  Video clip Gametv Vs Hà Nội Ngày 30/7/2014
  Video clip Hà Nội Vs Gametv Ngày 30/7/2014
  Video clip Gunny, Vane_Love vs Bibi, Meo meo Ngày 30/7/2014
  Video clip Bibi, Meo Meo vs Gunny, Vane_love Ngày 30/7/2014
  Video clip Gunny, Vane_Love vs Bibi, Meo Meo ngày 28/7/2014
  Video clip Bibi, Meo Meo vs Gunny, Vane_love Ngày 28/7/2014
  Video clip Bibi, No.1 vs Vane_Love, Gunny ngày 27/7/2014
  Video clip Vane_Love, Gunny vs Bibi, No.1 ngày 27/7/2014
  Video clip Chimsedinang, No.1 vs Meo Meo, Bibi Ngày 26/7/2014
  Video clip Meo Meo, Bibi vs Chimsedinang, No.1 Ngày 26/7/2014
  Video clip Chung kết ACTW7: Dinosaur vs Trần Đăng Khoa ngày 26/7/2014
  Video clip Gunny, Chip vs Vane_Love, Vô Thường ngày 25/7/2014
  Video clip Trần Đăng Khoa vs Vũ Thanh Bình - Chung kết ACTW7 ngày 25/7/2014
  Video clip Trần Đăng Khoa vs Đặng Trung Kiên - Bán Kết ACTW7 ngày 25/7/2014
  Video clip Vũ Thanh Bình vs Phạm Đình Khuê - Bán Kết ACTW7 ngày 25/7/2014
  Video clip ACTW7: Phùng Quang Tiến vs Trịnh Phi Hùng ngày 25/7/2014
  Video clip Gunny, Chip vs BiBi, Núi ngày 24/7/2014
  Video clip Gunny, Tom vs Hồng Anh, No.1 ngày 24/7/2014
  Video clip Hồng Anh, No.1 vs Gunny, Tom ngày 24/7/2014
  Video Vane_Love, No.1 vs Meo meo, Bibi ngày 23/7/2014
  Video Hồng Anh, No.1 vs Meo Meo, HeHe ngày 23/7/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs Gunny, Chip ngày 23/7/2014
  Video Gunny, Chip vs Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình ngày 23/7/2014
  Video Hồng Anh, No.1 vs Meo meo, Hehe ngày 22/7/2014
  Video Meo meo, Hehe vs Hồng Anh, No.1 ngày 22/7/2014
  Video Gunny, Tom vs Hoàng Mai Nhi, Tutj ngày 22/7/2014
  Video Hà Nội vs Aoeviet ngày 22/7/2014
  Video Aoeviet vs Hà Nội ngày 22/7/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Tutj vs Gunny, Tom ngày 22/7/2014
  Video GameTV vs Skyred ngày 21/7/2014
  Video Skyred vs GameTV ngày 21/7/2014
  Video No.1, Núi vs Vô Thường, Chíp ngày 20/7/2014
  Video Vô Thường, Chíp vs No.1, Núi ngày 20/7/2014
  Video Gunny, Tom vs Hoàng Mai Nhi, Tutj ngày 20/7/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Tutj vs Gunny, Tom ngày 20/7/2014
  Video Bibi, Cá Sấu vs Vane_Love, Tý ngày 20/7/2014
  Video Bibi vs ChimSeDiNang ngày 19/7/2014
  Video Chimsedinang vs Bibi Ngày 19/7/2014
  Video Lưu Hải Tú vs Tiểu Bạch Long - Chung kết ACTW6 ngày 19/7/2014
  Video Tiểu Bạch Long vs Lưu Hải Tú - Chung kết ACTW6 ngày 19/7/2014
  Video Aoeviet 2 vs Aoeviet 1 ngày 18/7/2014
  Video Aoeviet hỗn chiến tranh tài ngày 18/7/2014
  Video Lưu Hải Tú vs Lào Văn Hùng - Chung kết ACTW6 ngày 18/7/2014
  Video No.1, Hồng Anh vs Vane_Love, Vô Thường ngày 18/7/2014
  Video Lào Văn Hùng vs Bùi Tiến Tùng - Bán Kết ACTW6 ngày 18/7/2014
  GameTV vs Hà Nội ngày 17/7/2014
  Hà Nội vs GameTV ngày 17/7/2014
  BiBi, HaHa vs Vane_Love, Tý ngày 17/7/2014
  ACTW6: Lưu Hải Tú vs Vy Công Thành ngày 17/7/2014
  Video ChimSeDiNang, No.1 vs Meo meo, BiBi ngày 16/7/2014
  Video Meo meo, BiBi vs ChimSeDiNang, No.1 ngày 16/7/2014
  Video ACTW6: Phùng Quang Tiến vs Bùi Quốc Việt ngày 16/7/2014
  Video ACTW6: Nguyễn Bá Tuấn vs Phạm Văn Ngọc ngày 16/7/2014
  Video Hồng Anh, No.1 vs BiBi, Vô Thường ngày 15/7/2014
  Video Nguyễn Anh Tuấn vs Nguyễn Mạnh Cường ngày 15/7/2014
  Video ChimSeDiNang, Cá Sấu vs Vane_Love, Tý ngày 15/7/2014
  Video Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs Bibi, Chip ngày 15/7/2014
  Video hài:Kinh hoàng chém nhau trên phố
  Video Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs BiBi, Chip ngày 14/7/2014
  Video Tại sao ChimSeDiNang được phong là thánh thủ nhà
  Video Nhà siêu xấu nhưng ChimSeDiNang vẫn cân 2 nhà
  Video hài: Những tình huống hài hước nhất tháng 7/2014 P1
  Video Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs Bibi, Chip ngày 13/7/2014
  Video Bán kết Giải CGA Cup 2014 Khu Vực Hải Phòng Ngày 13/7/2014
  Video Giang DJ vs Tuấn Anh - Tranh giải 3 Giải CGA Cup 2014 Khu Vực Hải Phòng Ngày 13/7/2014
  Video Khủng Long vs Ngô Mạnh Hào - Chung kết Giải CGA Cup 2014 Khu Vực Hải Phòng Ngày 13/7/2014
  Video Vòng 2 Giải Cga Cup 2014 Khu Vực Hải Phòng Ngày 13/7/2014
  Video ACTW5: Yugi vs Lê Tuấn Anh ngày 13/7/2014
  Video Vòng bảng giải CGA Cup 2014 khu vực Hải Phòng ngày 13/7/2014
  Video Hồng Anh, No.1 vs ChimSeDiNang, Cam Quýt ngày 12/7/2014
  Video ChimSeDiNang, Cam Quýt vs Hồng Anh, No.1 ngày 12/7/2014
  Video Màn trình diễn đập dân, công phù bá đạo của ChimSeDiNang
  Video ACTW5: Tuân Tiền Hải vs Lê Tuấn Anh - Chung kết ngày 11/7/2014
  clip ACTW5: Ngô Văn Công vs Lào Văn Hùng - Tứ kết ngày 11/7/2014
  Video Núi, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình ngày 11/7/2014
  Video Video clip Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs Núi, No.1 ngày 11/7/2014
  clip ChimSeDiNang đã bật khóc khi gặp phải Meo meo cáo già
  Video Actw5: Tuân Tiền Hải Vs Đặng Trung Kiên Ngày 10/7/2014
  ACTW5: Bùi Hữu Bắc vs Tuân Tiền Hải ngày 10/7/2014
  ACTW5: Ngô Văn Công vs Trần Tiến Hoàng ngày 10/7/2014
  ChimSeDiNang, Cam Quýt vs Bibi, Meo meo ngày 9/7/2014
  Bibi, Meo meo vs ChimSeDiNang, Cam Quýt ngày 9/7/2014
  Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình vs Hồng Anh, No.1 ngày 8/7/2014
  Hồng Anh, No.1 vs Hoàng Mai Nhi, Mỹ Đình ngày 8/7/2014
  Gunny, Chip vs Vane_Love, Vô Thường ngày 8/7/2014
  GameTV vs Hà Nội ngày 8/7/2014
  Hà Nội vs GameTV ngày 8/7/2014
  GameTV vs AOE Việt Ngày 07/07/2014, BL: G_Man

Xem Kết Quả Phiếu: Bình chọn game thủ xuất sắc nhất giải đấu

Số người bỏ phiếu
596. You may not vote on this poll
  • C S G S

    380 63.76%
  • Mãnh Hổ

    11 1.85%
  • BASACO

    3 0.50%
  • 9x pro

    36 6.04%
  • Yugi

    7 1.17%
  • Meomeo

    3 0.50%
  • Hoàng Lan

    4 0.67%
  • Tom

    7 1.17%
  • Lady Gaga

    15 2.52%
  • Hưng Nhổn

    67 11.24%
  • Long Keng

    4 0.67%
  • Magic

    2 0.34%
  • Black

    15 2.52%
  • Chim 37

    6 1.01%
  • Hoàng Mai Nhi

    30 5.03%
  • Tommy Trọc

    6 1.01%
Trang 1/234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 101 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 20 trên 4673

Ðề tài: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

  1. #1
    Gió đã đổi chiều! thien(tm)'s Avatar
    Tham gia ngày
    06 May 2010
    Đến từ
    Hưng Yên Pro^!!!
    Bài gửi
    3,257
    Đội tuyển
    Đội AOE Hưng Yên
    Thanks
    340
    Thanked 748 Times in 344 Posts

    Default [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]    Link TTTT các trận đấu của giải, từ vòng bảng đến TK, BK, Chung kết
    http://home.aoevietnam.org/
    http://gametv.vn
    http://giaitriviet.net.vn
    http://aoetruongsa.vn
    http://aoeviet.vn


    ---------------------------------------------
    + Vòng bảng đánh vòng tròn tính điểm, chạm 2
    + Vòng 1/8 đánh loại trực tiếp chạm 3
    + Vòng TK, BK đánh loại trực tiếp chạm 4
    + Chung kết chạm 5


    BTC xin nhắc lại các game thủ đúng 8h00 sáng ngày Thứ 7 - 10/08/2013 (tức ngày mai) tới địa điểm thi đấu: YUGI GAME CLUB - Số 22 - Trần Phú - Mỗ Lao - Hà Đông
    Trước mỗi trận đấu Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh các thành viên theo danh sách đã đăng ký.
    Sau 15 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu, thành viên nào không tới để tham gia thi đấu sẽ bị loại khỏi giải và không được hoàn trả lại phí tham dự giải đấu.

    -------------------------------------------
    thay đổi nội dung bởi: thien(tm), 11-08-2013 lúc 04:03 PM
    Rửa tay gác kiếm, đời an phận—————————Phong lưu du đãng, đã một thời!

  2. The Following 33 Users Say Thank You to thien(tm) For This Useful Post:

    0168xxxx975timo (10-08-2013), 37pro (10-08-2013), AoeThaiBinh (11-08-2013), ™—Lâm—Xung—37—™ (10-08-2013), bk0123 (11-08-2013), buituybk (10-08-2013), C4sanova (09-08-2013), cai (09-08-2013), Chimsenongthon (10-08-2013), cohoiphocu (11-08-2013), CrystalFany (10-08-2013), fabregas1 (10-08-2013), gavoaixoai (10-08-2013), GA_CON_CHAY_LON_TON (10-08-2013), hac_thuy?_tien (11-08-2013), hoanganhtuan1988 (11-08-2013), HoaXuongRong12 (11-08-2013), Hư Vô (09-08-2013), Khỉ con (10-08-2013), Lang khach (11-08-2013), Lee_Min_Han (10-08-2013), linhtinh1979 (11-08-2013), M O T O R O L A™ (09-08-2013), mosskill (11-08-2013), NA_Nothing (10-08-2013), NgoaLong_NH (10-08-2013), quachuoi123 (10-08-2013), quydom (10-08-2013), sieugadaihiep (10-08-2013), Thích Lấy Vợ VL (09-08-2013), TIẾN ĐẠT (10-08-2013), Tieu.Doan.307 (11-08-2013), Vitcon.1992 (09-08-2013)


  3. #2
    Gió đã đổi chiều! thien(tm)'s Avatar
    Tham gia ngày
    06 May 2010
    Đến từ
    Hưng Yên Pro^!!!
    Bài gửi
    3,257
    Đội tuyển
    Đội AOE Hưng Yên
    Thanks
    340
    Thanked 748 Times in 344 Posts

    Default Re: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10=>11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Update kết quả giải đấu

    Vòng bảng (Chạm 2):

    Bảng A:
    Hà Nội 1
    2-0
    Nghệ An
    Hà Nội 1 2-0 Đầy Tiền
    Hà Nội 1 2-0
    Game TN
    Hà Nội 1 2-1
    Lâm Nghiệp
    Nghệ An 2-0
    Đầy Tiền
    Nghệ An 2-0 Game TN
    Nghệ An 2-0 Lâm Nghiệp
    Đầy Tiền 2-0 Game TN
    Đầy Tiền 2-1
    Lâm Nghiệp
    Game TN 0-2 Lâm Nghiệp

    Nhất bảng: Hà Nội 1
    Nhì bảng: Nghệ An
    Ba: Đầy Tiền

    Bảng B:
    Thái Bình 3
    0-2
    Hà Nội 2
    Thái Bình 3 2-0 Hà Tĩnh
    Thái Bình 3 Quỳnh Phương 37
    Thái Bình 3
    Vĩnh Phúc
    Hà Nội 2 2-0 Hà Tĩnh
    Hà Nội 2
    Quỳnh Phương 37
    Hà Nội 2 0-2 Vĩnh Phúc
    Hà Tĩnh 0-2 Quỳnh Phương 37
    Hà Tĩnh 0-2 Vĩnh Phúc
    Quỳnh Phương 37 0-2 Vĩnh Phúc

    Nhất bảng: Vĩnh Phúc
    Nhì bảng: Hà Nội 2
    Ba: Thái Bình 3


    Bảng C:

    2-0
    GameTV1
    0-2
    Thái Bình 1
    0-2
    Yugi Club
    GameTV1 0-2 Thái Bình 1
    GameTV1 0-2 Yugi Club
    Thái Bình 1 2-0 Yugi Club
    89 Đại La
    Thái Bình 1
    89 Đại La
    Yugi Club
    89 Đại La
    2-0
    89 Đại La
    2-0
    GameTV1

    Nhất bảng: Thái Bình 1
    Nhì bảng: Yugi Club
    Ba: 89 Đại La

    Bảng D:
    9x Đẹp Zai
    2-0
    GameTV2
    9x Đẹp Zai 0-2
    Trường Sa
    9x Đẹp Zai 1-2 Trường Phát
    GameTV2 0-2 Trường Sa
    GameTV2 0-2 Trường Phát
    Trường Sa 2-0
    Trường Phát

    Nhất bảng: Trường Sa
    Nhì bảng: Trường Phát
    Ba: 9x Đẹp Zai


    Bảng E:
    Trực Đạo
    1-2
    Sao Đêm
    Trưc Đạo
    0-2 Vạng City
    Trực Đạo 0-2
    Thái Bình 2
    Sao Đêm 0-2 Vạng City
    Sao Đêm 1-2
    Thái Bình 2
    Vạng City 0-2
    Thái Bình 2

    Nhất bảng: Thái Bình 2
    Nhì bảng: Vạng City
    Ba: Sao Đêm


    Bảng F:
    BĐH AOEVN
    0-2
    Nhà Trọ Số
    BĐH AOEVN 0-2 Hà Nội FC
    BĐH AOEVN
    75 Gốc Đề
    Nhà Trọ Số 0-2 Hà Nội FC
    Nhà Trọ Số 1-2
    75 Gốc Đề
    Hà Nội FC 2-1
    75 Gốc Đề

    Nhất bảng: Hà Nội FC
    Nhì bảng: 75 Gốc Đ

    Ba: Nhà Trọ Số

    Vòng 1/8 (Chạm 3):

    G1
    Hà Nội 1 3-0 89 Club
    G2
    Thái Bình 3 0-3 Nghệ An
    G3
    Vĩnh Phúc 2-3 9x Đẹp Zai
    G4
    Sao Đêm 0-3 Hà Nội 2
    G5
    Thái Bình 1 3-0 75 Gốc Đề
    G6
    Hà Nội FC 2-3 Yugi Club
    G7
    Trường Sa 3-0 Vạng City
    G8
    Trường Phát 3-0 Thái Bình 2

    Vòng TK (Chạm 4):

    TK1
    Hà Nội 1 1-4 Thái Bình 1
    TK2 Nghệ An 4-0 Yugi Club
    TK3 9x Đẹp Zai 2-4 Trường Sa
    TK4 Hà Nội 2 1-4 Trường Phát

    Vòng BK (Chạm 4):

    BK1
    Thái Bình 3-4 Trường Sa
    BK2 Nghệ An 1-4 Trường Phát

    Chung Kết (Chạm 5):

    Trường Sa 5 - 1 Trường Phát


    thay đổi nội dung bởi: 13abyKnight, 11-08-2013 lúc 09:32 PM
    Rửa tay gác kiếm, đời an phận—————————Phong lưu du đãng, đã một thời!

  4. The Following 17 Users Say Thank You to thien(tm) For This Useful Post:

    ™—Lâm—Xung—37—™ (11-08-2013), bkxuxu (10-08-2013), cohoiphocu (11-08-2013), CTJanuary (11-08-2013), Demen_akakak (11-08-2013), gavoaixoai (11-08-2013), hac_thuy?_tien (11-08-2013), hoanganhtuan1988 (11-08-2013), HoaXuongRong12 (11-08-2013), hung_ba (11-08-2013), Khỉ con (11-08-2013), Lang khach (11-08-2013), Lee_Min_Han (10-08-2013), n0w0n7 (10-08-2013), NgoaLong_NH (10-08-2013), stepbystep1308 (10-08-2013), True Blues (11-08-2013)


  5. #3
    ông bầu thiên địa hội HT_trangia's Avatar
    Tham gia ngày
    02 Mar 2013
    Đến từ
    Lộc Hà- Hà Tĩnh
    Bài gửi
    12,110
    Đội tuyển
    Đội AOE Hà Tĩnh
    Thanks
    9,997
    Thanked 1,956 Times in 1,754 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    buổi sáng bảng D đã đánh chưa nhỉ
    Hidden Content
    Nơi Cảm Xúc Thăng Hoa- Xóa Nhòa Giới Tính
    Hidden Content


  6. #4
    Trở Về Hư Vô Hư Vô's Avatar
    Tham gia ngày
    25 Dec 2006
    Bài gửi
    21,328
    Thanks
    3,383
    Thanked 2,531 Times in 2,211 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    có youtube
    Hidden Content .Quy Luật Tạo Nên Sự Tồn Tại. Nhưng Tồn Tại Thì Lại Bất Quy Luật


  7. #5
    Gura Gura Nomi C4sanova's Avatar
    Tham gia ngày
    09 Feb 2013
    Bài gửi
    6,852
    Đội tuyển
    Đội AOE Hà Đông
    Thanks
    210
    Thanked 430 Times in 305 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi Thiên Ÿế†¯ View Post
    Team nào dám thắng team BDH thì loại ra khỏi giải đấu luôn nhé
    đề nghị team BDH chấp các team khác chọn quân
    Hidden Content Nguyên văn bởi haily Hidden Content


  8. #6
    Gura Gura Nomi C4sanova's Avatar
    Tham gia ngày
    09 Feb 2013
    Bài gửi
    6,852
    Đội tuyển
    Đội AOE Hà Đông
    Thanks
    210
    Thanked 430 Times in 305 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi HT_trangia View Post
    buổi sáng bảng D đã đánh chưa nhỉ
    có nhóe,mai tạ thị Cao Sơn ra sân
    Hidden Content Nguyên văn bởi haily Hidden Content


  9. #7
    Holyknight's Avatar
    Tham gia ngày
    01 Apr 2010
    Đến từ
    ☆ dejavu ☆
    Bài gửi
    5,012
    Đội tuyển
    Đội AOE Hà Nội
    Thanks
    68
    Thanked 715 Times in 657 Posts

    Default Re: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    mai bận cả ngày rồi
    Hidden Content

    H O L Y K N I G H T


  10. #8
    Aoevietnam.org

    F Luv's Avatar
    Tham gia ngày
    02 Dec 2011
    Đến từ
    Nơi lừa kèo chém gió, nơi người trẻ cõng người già, gà cõng pro..
    Bài gửi
    20,039
    Đội tuyển
    Đội Du Kiếm Giang Hồ
    Thanks
    303
    Thanked 5,947 Times in 3,719 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Chúc giải thành công
    Nhân lúc anh còn yêu em, em đừng để vuột mất anh có được không? Hidden Content


  11. #9
    Heavy Catapult - Máy bắn đá thần Hãy về với đội của anh's Avatar
    Tham gia ngày
    12 Jun 2013
    Bài gửi
    1,888
    Thanks
    22
    Thanked 310 Times in 222 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]


    đề nghị team BDH ban nick đội vô địch


  12. #10
    Sentry Tower - Tháp canh tuanmaupro's Avatar
    Tham gia ngày
    08 Aug 2012
    Bài gửi
    305
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Mai ngủ dậy là cốc cafe vi vu xem chế + chém gió = Tuyệt vời ông mặt trời

  13. The Following User Says Thank You to tuanmaupro For This Useful Post:

    Thích Lấy Vợ VL (09-08-2013)


  14. #11
    Hội Nguyên Lão M O T O R O L A™'s Avatar
    Tham gia ngày
    01 Jan 2012
    Đến từ
    Mỹ Tho ĐẠI PHỐ
    Bài gửi
    1,906
    Đội tuyển
    Đội AOE Hà Tĩnh
    Thanks
    1,209
    Thanked 1,980 Times in 1,266 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi C4sanova View Post
    đề nghị team BDH chấp các team khác chọn quân
    Team BDH chỉ chọn shang. Các team khác được chấp chọn các quân còn lại (thoải mái tự chọn)


  15. #12
    Slinger - Quẩy đá taytraino1's Avatar
    Tham gia ngày
    24 May 2013
    Đến từ
    hà nội
    Bài gửi
    48
    Đội tuyển
    Đội AOE Nghệ An
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    mai bảng a mấy jo fang nhau nhể


  16. #13
    Gura Gura Nomi C4sanova's Avatar
    Tham gia ngày
    09 Feb 2013
    Bài gửi
    6,852
    Đội tuyển
    Đội AOE Hà Đông
    Thanks
    210
    Thanked 430 Times in 305 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi taytraino1 View Post
    mai bảng a mấy jo fang nhau nhể
    8h15 là phệt nhóe .
    Hidden Content Nguyên văn bởi haily Hidden Content


  17. #14
    Aoevietnam.org

    F Luv's Avatar
    Tham gia ngày
    02 Dec 2011
    Đến từ
    Nơi lừa kèo chém gió, nơi người trẻ cõng người già, gà cõng pro..
    Bài gửi
    20,039
    Đội tuyển
    Đội Du Kiếm Giang Hồ
    Thanks
    303
    Thanked 5,947 Times in 3,719 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi M O T O R O L A™ View Post
    Team BDH chỉ chọn shang. Các team khác được chấp chọn các quân còn lại (thoải mái tự chọn)
    4 shang vs 4 chọn quân team BĐH vẫn nằm chặt chẽ anh ạ
    Nhân lúc anh còn yêu em, em đừng để vuột mất anh có được không? Hidden Content


  18. #15
    Phóng Viên AOE Hà Nội internet.'s Avatar
    Tham gia ngày
    23 May 2013
    Bài gửi
    6,280
    Thanks
    1,273
    Thanked 2,758 Times in 2,125 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Tươi rồi mai đi Chim Lợn team HN..................

  19. The Following User Says Thank You to internet. For This Useful Post:

    Vitcon.1992 (09-08-2013)


  20. #16
    Quỷ Lệ Mít đọt's Avatar
    Tham gia ngày
    24 Aug 2009
    Bài gửi
    7,995
    Đội tuyển
    Đội Trường Sa
    Thanks
    152
    Thanked 1,055 Times in 964 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Được trận nào BTC cố gắng update luôn trận đó cho khán giả ở nhà thì tốt, kiểu một người ngồi trực máy tính, có kq là up luôn
    Sống là fan MU
    Chết làm ma quỷ đỏ


  21. #17
    Gura Gura Nomi C4sanova's Avatar
    Tham gia ngày
    09 Feb 2013
    Bài gửi
    6,852
    Đội tuyển
    Đội AOE Hà Đông
    Thanks
    210
    Thanked 430 Times in 305 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi Tê bê nâu lớp View Post
    4 shang vs 4 chọn quân team BĐH vẫn nằm chặt chẽ anh ạ
    mới gửi cho BDH bản hack mới nhất nhé,hack map,hươu,voi tự động về nhà,bãi quả luôn là quả đôi nhóe
    Hidden Content Nguyên văn bởi haily Hidden Content


  22. #18
    Gura Gura Nomi C4sanova's Avatar
    Tham gia ngày
    09 Feb 2013
    Bài gửi
    6,852
    Đội tuyển
    Đội AOE Hà Đông
    Thanks
    210
    Thanked 430 Times in 305 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi internet. View Post
    Tươi rồi mai đi Chim Lợn team HN..................
    bác làm phó nháy hiện trường xem đội ngũ chym nhợn đông ko đc thì tốt quá
    Hidden Content Nguyên văn bởi haily Hidden Content


  23. #19
    Slinger - Quẩy đá taytraino1's Avatar
    Tham gia ngày
    24 May 2013
    Đến từ
    hà nội
    Bài gửi
    48
    Đội tuyển
    Đội AOE Nghệ An
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi C4sanova View Post
    8h15 là phệt nhóe .
    mai ra chim nhợn cho quê mềnh thôi


  24. #20
    Gió đã đổi chiều! thien(tm)'s Avatar
    Tham gia ngày
    06 May 2010
    Đến từ
    Hưng Yên Pro^!!!
    Bài gửi
    3,257
    Đội tuyển
    Đội AOE Hưng Yên
    Thanks
    340
    Thanked 748 Times in 344 Posts

    Default Re: Ðề: [TTTT] Giải đấu AOEVN Autumn Cup 2013 [10-11/8/2013] [Yugi Game Club]

    Trích Nguyên văn bởi Mít đọt View Post
    Được trận nào BTC cố gắng update luôn trận đó cho khán giả ở nhà thì tốt, kiểu một người ngồi trực máy tính, có kq là up luôn
    OK, mai a báo cho mấy ông trọng tài có kết quả làm mang xuống tầng 1 ngay. Chạy chữ + #2 topic nhé.
    Rửa tay gác kiếm, đời an phận—————————Phong lưu du đãng, đã một thời!

  25. The Following 4 Users Say Thank You to thien(tm) For This Useful Post:

    0168xxxx975timo (10-08-2013), C4sanova (09-08-2013), Hư Vô (09-08-2013), M O T O R O L A™ (09-08-2013)


Trang 1/234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 101 ... cuốicuối

Thông tin Chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang đọc chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ Đề Khác

  1. [Thông báo] Giải AOEVN Autumn Cup 2013
    By Dinosaur in forum Giải AOEVIETNAM Forum Thường Niên
    Trả lời: 451
    Bài mới gửi: 09-08-2013, 10:39 AM
  2. [Tài Trợ - Ủng Hộ] Giải AOEVN Autumn Cup 2013
    By Dinosaur in forum Giải AOEVIETNAM Forum Thường Niên
    Trả lời: 95
    Bài mới gửi: 04-08-2013, 09:17 PM
  3. [TTTT] Giải đấu AOEVN Solo Tournament 2013 [1->2/6/2013] [Yugi Game Club]
    By thien(tm) in forum Giải AOEVIETNAM Forum Thường Niên
    Trả lời: 702
    Bài mới gửi: 02-06-2013, 11:48 PM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không có quyền post chủ đề mới
  • Bạn không có quyền trả lời bài viết
  • Bạn không có quyền post đính kèm
  • Bạn không có quyền sửa bài viết của mình
  •  
Chơi game pikachu miễn phí | m88 | Thiet ke nha dep | Đèn led | hinh nen | làm đẹp mẹo | Thiết kế nội thất | Thiet ke nha dep | Ðèn led | Thiết kế web đẹp | android themes | nhac hai ngoai | Phần mềm quản lý | Kế toán doanh nghiệp | Phần mềm kế toán | tin quan su | Giầy nam | ve may bay | Chuyên trang Tin giải trí | Tư vấn thiết kế nội thất chung cư chuyên nghiệp | 3d wallpaper |mahjong connect | nickelodeon games |ipad wallpaper| 188bet.com | 188Bet| gry mario| flower wallpaper| M88| barbie dress up games| M88| 12Bet| android themes| galaxy s5 wallpaper| bloons tower defense 7| iphone themes| powerpoint templates| galaxy wallpaper hay qua| xperia z2 wallpaper| ipad mini wallpaper| xổ số | apple wallpaper | iphone 6 wallpaper ban gai |Nghe nhac dj cuc hay | tin the gioi | car wallpaper | ipad themes | clip aoe | chim se di nang