ko ko thích random nên họ ko hay đánh thôi, cũng như ta ko thích R nên ít đánh. ít đánh kém hơn đánh nhiều cũng là điều bình thường. cãi nhau làm gì.